Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Dementie

Literatuur geraadpleegd tot: 31/01/2017

  • De therapie voor cognitieve disfunctie bij personen met dementie steunt op psychosociale interventies aangepast aan de beleving en behoeften van de patiënt en zijn omgeving  (mantelzorgers).
  • Cholinesterase-inhibitoren en memantine zijn slechts beperkt werkzaam terwijl nevenwerkingen wel vaak voorkomen.
  • Niet-farmacologische interventies zijn dé eerste stap bij de aanpak van  van probleemgedrag bij dementie.
  • Antipsychotica zouden enkel gebruikt mogen worden indien het probleemgedrag een gevaar betekent voor de patiënt of zijn omgeving. De noodzaak om deze behandeling verder te zetten, moet regelmatig geëvalueerd worden.