Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Inleiding

Literatuur geraadpleegd tot: 31/08/2017

Het aantal dringende interventies neemt toe naarmate patiënten ouder worden. Cardiovasculaire problemen, gevolgd door traumata, zijn de meest frequente oorzaak. In één geval op drie dringt zich een hospitalisatie op$​​​​​​​​​​​​​​​​​​. 

Een correcte opvang van urgenties impliceert naast de samenstelling en het gebruik van een urgentietrousse dat artsen en paramedici de praktische vaardigheden kennen en kunnen toepassen zoals de zijligging, het manoever van Heimlich, de cardiovasculaire reanimatie, het manipuleren van polygetraumatiseerde patiënten, enz...

Voor een overzicht van de aanpak bij verschillende spoedeisende gevallen, indicaties voor behandeling en de precieze motivatie om een therapeutische keuze te maken verwijzen we naar de specifieke literatuur$​​​​​​​​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​​​​​​​​​.

Er wordt een belangrijke nadruk gelegd op de eerste schakel van de "chain of survival", namelijk herkenning van het probleem. De volgende stap is het verwittigen van de hulpdiensten, er wordt onmiddellijk gestart met 30 thoraxcompressies, nadien 2 beademingen$​​​​​​​​​.

Uit studies blijkt dat, tijdens cardiopulmonaire resuscitatie (CPR) bij hartstilstand, enkel "hartmassage" door compressie van de thorax zinvol is. Bij komende mond-aan-mond beademing kon geen meerwaarde aantonen op de neurologische outcome$​​​​​​​​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​​​​​​​​​.

De compressies zijn best "hard, diep en snel". Ze dienen minstens 51 mm diep te zijn, aan een constant ritme te gebeuren en niet onderbroken te worden. Er wordt een winst gezien van iedere 5mm diepte$​​. 

We geven in dit hoofdstuk de [indications:376] en de [indications:377] uit de aanbeveling van Domus Medica$​​​​​​​​​​​​​​​​​​.