Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Praktische aanbevelingen

Literatuur geraadpleegd tot: 16/02/2021

Aanbevelingen voor het delen van geneesmiddelen
 • Nagaan of de tablet een breukstreep bevat die toelaat te delen naar de gewenste dosis. Bij afwezigheid van een breukstreep niet delen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de bijsluiter.
 • Nagaan of het een vorm betreft met een gewijzigde vrijstelling. Indien dit het geval is, de tablet niet delen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de bijsluiter.
 • Erop toezien dat het geneesmiddel correct verdeeld is en dat het niet verbrokkeld is. Eventueel gebruik maken van een tabletdeler en hierbij de gebruiksaanwijzing volgen.
 • Bijzondere aandacht besteden aan geneesmiddelen met smalle therapeutische marge.
 • Erop letten dat het gedeelde geneesmiddel optimaal bewaard wordt.
Aanbevelingen voor het pletten en toedienen van pletmedicatie
 • Ga steeds zorgvuldig na of het geneesmiddel in aanmerking komt voor pletten en of er een andere meer aangepaste toedieningsvorm bestaat (bv. een vloeibare vorm). Raadpleeg eventueel https://vza.be/bibliotheek-pletmedicatie/pletfiches
 • Bij anti-bacteriële en anti-fungale geneesmiddelen worden speciale voorzorgsmaatregelen (handschoenen en een masker) aanbevolen ter bescherming van de operator.
 • Gebruik een tabletcrusher en volg hierbij de gebruiksaanwijzing$​​​​​​​​​​​.
 • Standaard wordt geplette medicatie met water toegediend. Uitzondering hierop vormen de sublinguale tabletten : deze dienen via de mondmucosa opgenomen te worden en mogen niet ingeslikt worden.
 • Om de slechte smaak te maskeren wordt geplette medicatie soms met iets anders dan water toegediend. Om complexvorming te vermijden mengt men de medicatie best niet met calciumhoudende voeding (vb. yoghurt, melk) maar kan men bijvoorbeeld confituur gebruiken. Deze aanbeveling is gebaseerd op ervaring. Let op! Een aantal geneesmiddelen mogen niet met voeding ingenomen worden (vb. voriconazole). Raadpleeg eventueel  https://vza.be/bibliotheek-pletmedicatie/pletfiches
 •  
 • Gebruik het mengsel na het pletten onmiddellijk om zoveel mogelijk stabiliteitsproblemen tot een minimum te beperken.
 • Zorg ervoor dat de volledige dosis wordt ingenomen (recipient goed spoelen)$​​​​​​​​​​​.
 • Zorg ervoor dat patienten hun voedsel of drank niet verwisselen of met elkaar delen (casusbeschrijving van bejaarden die regelmatig elkaars pudding (met geneesmiddel gemengd) proefden en uiteindelijk op spoed zijn beland)$​​​​​​​​​​​.
 • Vermijd het gebruik van warme drank$​​​​​​​​​​​.