Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Delen van geneesmiddelen

Literatuur geraadpleegd tot: 16/02/2021

De geneesmiddelen met een duidelijke breukstreep in het midden, met ongewijzigde vrijstelling van het actieve bestanddeel en met een brede therapeutische marge, zijn over het algemeen het best geschikt om te delen. Zelfs tabletten met een breukstreep kunnen bij het delen in meer dan 2 stukken vallen, indien het afbreken niet scherp gebeurt of de tablet verbrokkelt. Gebruik van een tabletdeler is niet steeds een afdoende oplossing. Het gebruik ervan vergt wat kennis en vaardigheden om de tablet juist in het apparaatje te plaatsen en zelfs de meest gesofisticeerde delers zijn niet aangepast aan alle geneesmiddelenvormen. Een studie in de JAMA heeft aangetoond dat het onzorgvuldig delen van tabletten resulteert in een afwijking van 9 tot 37% van de bedoelde dosis$​​​​​​​. Deze grote schommelingen in toegediende dosis (onder- of overdosering) kunnen belangrijke klinische gevolgen hebben bij geneesmiddelen met een smalle therapeutische marge, zoals warfarine, digoxine of theofylline.

Een belangrijk aspect betreft de wijze van afgifte van de toegediende vorm. Dit cruciaal en moeilijk aspect wordt, aan de hand van enkele voorbeelden, verder in de tekst besproken.

Ten slotte moet men letten op de houdbaarheid van gedeelde geneesmiddelen die uit hun originele verpakking werden verwijderd, vooral wanneer deze lange tijd vooraf worden klaargezet. Door blootstelling aan lucht, licht en vochtigheid of door verbrokkeling kan de houdbaarheid in het gedrang komen. De bewaringsmodaliteiten moeten gerespecteerd worden.