Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Vermijden van onnodige en eventueel gevaarlijke polymedicatie

Literatuur geraadpleegd tot: 16/02/2021

Het cascade-effect bij het voorschrijven van geneesmiddelen is een frequent probleem in de geriatrie. Om dit te vermijden dient men bij ouderen steeds na te gaan of de klachten en verschijnselen het gevolg zijn van het toevoegen van een geneesmiddel aan het reeds bestaande medicatieschema of van een dosisverandering. Deze cascade doet zich voor wanneer een ongewenst effect van een geneesmiddel aanzien wordt als een nieuw medisch probleem, waarvoor dan ook een nieuw geneesmiddel wordt voorgeschreven. Een typisch voorbeeld hiervan is het voorschrijven van levodopa voor extrapiramidale symptomen die veroorzaakt worden door neuroleptica.

Indien tekenen en symptomen optreden als gevolg van een nieuw voorgeschreven geneesmiddel, dient men te zoeken naar een alternatief (bv. stopzetting van het geneesmiddel dat de ongewenste effecten veroorzaakt of aanpassing van de posologie). Deze optie verdient de voorkeur boven het starten van een nieuw geneesmiddel.