Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Uitgangspunten

Literatuur geraadpleegd tot: 30/06/2014

Om een wetenschappelijk verantwoord en kwalitatief hoogstaand voorschrijfgedrag te bewerkstelligen, ligt het voor de hand om streng wetenschappelijke criteria te hanteren. De keuzes moeten eveneens economisch verantwoord zijn. Daarnaast moet een Formularium Ouderenzorg dermate volledig zijn dat de meest voorkomende pathologieën in de huisartsgeneeskunde aan bod komen.

Verder moet de selectie van de geneesmiddelen gebeuren in functie van de specifieke doelgroep waarvoor ze zijn bedoeld, met name alle oudere patiënten in de rusthuizen en thuispraktijk. Ten slotte moeten ook steeds de niet-medicamenteuze opties overwogen worden.