Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Doelstelling

Literatuur geraadpleegd tot: 16/02/2021

Dit Formularium Ouderenzorg is bedoeld als leidraad bij het voorschrijven van geneesmiddelen aan oudere patiënten. Dit betekent dat de selectie van de geneesmiddelen niet limitatief is en geen dwingend karakter heeft, maar uitnodigt tot rationeel voorschrijven.

Bij de indicaties van de geselecteerde geneesmiddelen komen enkel de courante pathologieën in aanmerking. Voor specifieke behandelingen wordt verwezen naar de andere echelons.

Het Formularium Ouderenzorg is een levend werkdocument, opgesteld door huisartsen en apothekers voor alle zorgverstrekkers (huisartsen, apothekers, verpleegkundigen, kinesitherapeuten en andere disciplines). Een permanente herwerking en aanpassing moet garant staan voor een nauw aansluiten bij de recentste wetenschappelijke inzichten.

Ten slotte is het een instrument dat kan leiden tot betere communicatie tussen alle disciplines die betrokken zijn bij het voorschrijven, het afleveren en het toedienen van geneesmiddelen (resp. artsen, apothekers, verpleegkundigen). Voor die indicaties waarbij een niet-medicamenteuze aanpak een belangrijke rol speelt, kan het een stimulans zijn tot overleg met andere disciplines (ergotherapeuten, kinesitherapeuten, verzorgenden,...). Welke ook de therapeutische optie is, een open en gefundeerd overleg tussen patiënt, voorschrijver en in talrijke omstandigheden ook de andere verzorgenden, is steeds onontbeerlijk.