Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Multivitaminen

Literatuur geraadpleegd tot: 30/05/2017

  • In het algemeen is het nut van de toediening van multivitaminesupplementen (al dan niet gecombineerd met mineralen) niet aangetoond.
  • Vitamine A, D, E en K worden aangeraden in geval van vetmalabsorptie
  • Bij ouderen met langdurige alcoholafhankelijkheid wordt bij vaststelling van een tekort aan foliumzuur de toediening van een combinatiereparaat met de verschillende vitamine B's aangeraden.
  • Na bariatrische heelkunde is een levenslange evaluatie van supplementatie nodig, multivitamines worden systematisch aanbevolen, op basis van kliniek en labo worden Ca/vit D, Vit B12, ijzer, vitamine A, E, K, Zn, Cu en Se overwogen. 

Behandeling

Geselecteerd

Toediening van vitamine A samen met vitamine D, E en K wordt aangeraden bij patiënten met cholestase of andere vormen van vetmalabsorptie zoals bij mucoviscidose$.

Na bariatrische heelkunde is een levenslange evaluatie van supplementatie nodig :

  • multivitamines worden systematisch aanbevolen. 
  • op basis van kliniek en labo worden Ca/vit D, Vit B12, ijzer, vitamine A, E, K, Zn, Cu en Se overwogen. 

Dit wordt besproken in "Het artsenbezoek : bariatrische heelkunde".

Te overwegen

  • Een tekort aan vitamine B is frequent bij chronisch alcoholisme. Dit wordt vermeld bij de verschillende vitamine B’s (B1, B2, B3, B6, foliumzuur).
  • De patiënten met het hoogste risico op een tekort zijn : ouderen met langdurige alcoholafhankelijkheid, patiënten met ondervoeding en malabsorptie.
  • Behalve dosering van foliumzuur en vitamine B12 is een routinematige dosering van vitamine B niet mogelijk. Bij een tekort aan foliumzuur bij iemand met alcoholisme kan dit geïnterpreteerd worden als een globaal tekort aan vitamine B’s. In dit geval is de toediening van een combinatiepreparaat met de verschillende vitamine B’s aangewezen​​​​​.$
  • De SKP (bijsluiter) spreekt zich niet duidelijk uit betreffende de dosis die moet worden toegediend. Voor Befact Forte (bevat hoge doses vitamine B1, B2, B6 en B12) wordt een dosis van 1 tot 3 tabletten per dag aanbevolen afhankelijk van de grootte van het tekort... dit is echter moeilijk te evalueren. Bij ernstige alcoholici gebruikt men in het algemeen hoge dosissen$

Conclusie

Bij een tekort aan foliumzuur bij iemand met alcoholisme kan dit geïnterpreteerd worden als een globaal tekort aan vitamine B's. In dit geval is toediening van een combinatiepreparaat met de verschillende vitamine B's aangewezen.

Niet geselecteerd

Verschillende studies vinden geen preventief effect op infecties en kanker$​​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​​​.
Een multivitaminesupplement toegediend gedurende meer dan 10 jaar behandeling en follow-up had, versus placebo, geen reducerend effect op majeure cardiovasculaire events, myocardinfarct, CVA en cardiovasculaire mortaliteit$​​​​​​​​​​​​. Het verbeterde evenmin de cognitieve functies over een periode van 12 jaar$​​​​​​​​​​.
Een systematische review$​​​​​​​​​​ kon geen voordeel aantonen van een combinatie multivitaminesupplementen + mineralen (vitamine A, C of D; foliumzuur; selenium of calcium) in de primaire preventie van kanker of cardiovasculaire aandoeningen, over een periode van 10 jaar.
Een RCT verschenen in 2013$​​​​​​​​​​ toont geen significant voordeel versus placebo, in de secundaire cardiovasculaire preventie, van de toediening van een multivitaminesupplement + mineralen over een gemiddelde periode van 31 maanden bij oudere patiënten met een mediaanleeftijd van 65 jaar, na een myocardinfarct.
Een heranalyse van een dwarsdoorsnedeonderzoek wijst op het nut om multivitaminesupplementen + mineralen gedurende > 3 jaar toe te dienen om de cardiovasculaire mortaliteit te verlagen bij vrouwen, maar niet bij mannen (gemiddelde leeftijd 57 jaar)$​​​​​​. Het niveau van bewijskracht is onvoldoende en gaat niet over onze doelpopulatie.

Ongewenste effecten/toxiciteit
In een prospectieve cohortstudie bij 38.772 oudere vrouwen ging het toedienen van multivitaminesupplementen (versus niet toedienen) gepaard met een oversterfte van 2,4% in absolute cijfers, mogelijk vertekend door de bias inherent aan dit type studie$​​​​​​​​​​​​​​​​.