Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Griepvaccin

Literatuur geraadpleegd tot: 02/02/2021

  • Het afbakenen van de risicogroepen, zoals omschreven in het advies van de Hoge Gezondheidsraad(HGR),  is hoofdzakelijk gebaseerd op een consensus.  
  • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Volgens dit advies behoren 65 plussers tot de prioritaire doelgroep; ze hebben een hoger risico op complicaties, vooral wanneer zij aan een onderliggende chronische aandoening lijden.
  • Gevaccineerd of niet, een goede hand-, nies- en hoesthygiëne  blijft belangrijk om de verspreiding van het influenzavirus te beperken.
  • De HGR beveelt ook griepvaccinatie van zorgpersoneel aan.  De beschikbare evidentie is onvoldoende om dit, aan het verzorgend personeel,  als verplichting op te leggen.  Daarom wordt dit niet formeel geselecteerd.  Er wordt aanbevolen deze kwestie in de zorginstelling te bespreken met de coördinerend en raadgevend arts (CRA).

 

Behandeling

Geselecteerd

  • Enkele recente studies  bevestigen dat influenzavaccinatie gedeeltelijke bescherming biedt tegen influenzabesmetting, dat hun impact op morbiditeit en mortaliteit onduidelijk is (maar waarschijnlijk beperkt), en dat het veiligheidsprofiel, op basis van de huidige evidentie, gunstig is(Folia aug 2020).
  • Ondanks onvoldoende bewijsmateriaal dat griepvaccinatie de morbiditeit en de mortaliteit bij ouderen doet dalen​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​, en omwille van het zeer lage risico op ernstige ongewenste effecten en de goede tolerantie van het vaccin$​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​$​​​​, blijft vaccinatie tegen seizoensgriep in de regel aanbevolen bij ouderen vanaf 65 jaar, vooral in geval van chronische onderliggende aandoening (Folia aug 2020 en Hoge Gezondheidsraad). 
  • Een Amerikaanse cohortstudie$​​​​ ​bij patiënten met een acute luchtwegaandoening tijdens een griepepisode wijst op geringere werkzaamheid van het vaccin bij ouderen vanaf 65 jaar ten opzichte van jongere personen (leeftijdsgroepen vanaf 6 maanden-8 jaar tot 50-64 jaar) voor alle opgespoorde influenzavirussen (A H3N2, B/Yamagata, B/Victoria) en meer specifiek voor de stam A(H3N2) uit het seizoen 2012-2013.
  • Op dit ogenblik zijn er enkel tetravalente influenzavaccins beschikbaar, dus met 2 influenza A- en 2 influenza B-componenten. Het zijn alle “geïnactiveerde” injecteerbare vaccins.  De samenstelling van de vaccins wordt jaarlijks aangepast volgens de voorschriften van de Wereldgezondheidsorganisatie(Hoge Gezondheidsraad ). Elk jaar verschijnt in de Folia van augustus de lijst van de vaccins, aangepast aan het volgende winterseizoen(Repertorium 12.1.1.5).
  • De verschillen in bereidingsmethode tussen de vaccins, leiden niet tot klinisch relevante verschillen.

Geselecteerde geneesmiddelen