Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Vulvovaginale candidose

Literatuur geraadpleegd tot: 02/02/2021

 • Behandeling van candida-kolonisatie is alleen nodig bij klachten.  Lokale behandeling met miconazol is de eerste keuze.
 • Lokale behandeling met een medisch hulpmiddel op basis van melkzuur of met Lactobacillus heeft geen bewezen doeltreffendheid bij vulvovaginale candidose, noch bij acute, noch bij recidiverende infecties.
 • Oraal fluconazol wordt niet geselecteerd, het is niet doeltreffender en bij ouderen zijn er meer risico ‘s aan verbonden. 

Behandeling

Geselecteerd

 • Behandeling van candida-kolonisatie is alleen nodig bij klachten
 • De werkzaamheid van de verschillende lokale en systemische behandelingsopties is vergelijkbaar, maar lokale behandeling geeft misschien iets sneller verlichting van de klachten, en wordt in principe verkozen omwille van het geringe risico van ongewenste effecten (Repertorium BCFI  6.1.1) (zie ook BAPCOC).  Op korte termijn stelt de meerderheid van de klinische studies een remissie vast van 70 tot 80%, met frequent herval bij het stopzetten van de behandeling$​​​​​​​​​​​​​​​. Lokale imidazolen, itroconazole of oraal fluconazol zijn werkzaam$​​​​​​​​​​​​​​​. Lokale behandeling met miconazol wordt het meest aanbevolen$​​​​​​​​​​​​​​​. Er wordt geen verschil gezien tussen eenmalige behandeling met een hogere dosis en behandeling gedurende 2 à 3 dagen met een lagere dosis.
 • Posologie (volgens BAPCOC): 
  • Lokale behandeling
   • miconazol (ovules niet meer beschikbaar sinds februari 2021)
    • ovule 1200 mg eenmalig; of
    • ovule 200 mg per dag gedurende 7 dagen; of
    • vaginale crème in 1 gift per dag gedurende 7 dagen

Geselecteerde geneesmiddelen

Niet geselecteerd

De werkzaamheid van de verschillende lokale en systemische behandelingsopties is vergelijkbaar, maar lokale behandeling geeft misschien iets sneller verlichting van de klachten, en wordt in principe verkozen omwille van het geringe risico van ongewenste effecten (Repertorium BCFI 6.1.1).  Fluconazol per os is werkzaam om vulvovaginale candidose te behandelen$​​​​​​​. ​​​  Omwille van de beschikbaarheid van een lokale behandeling, mogelijke ongewenste effecten (gastro-intestinale stoornissen en hoofdpijn) en interacties met andere geneesmiddelen selecteren we deze behandeling niet bij oudere patiënten$​​​​​​​$​​​​​.