Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Algemene inleiding

Literatuur geraadpleegd tot: 30/05/2017

Ernstige vitaminedeficiënties komen zelden voor in onze streken behalve bij sommige risicogroepen (bv. alcoholisten (zie [indications:666]), na obesitaschirurgie (zie bariatrische heelkunde - Overzichtsfiche - Presentatie (arstenbezoek)). Subtielere tekorten voor sommige vitaminen (vitamine B6, foliumzuur, vitamine B12 en vitamine D) worden bij ouderen aangetroffen maar wegens het gebrek aan standaardisatie van testen en gebrek aan consensus over grenswaarden zijn er geen eenduidige prevalentiecijfers. Bovendien zijn de mogelijke gezondheidsrisico’s van deze tekorten niet goed gekend. Aandacht voor een evenwichtige voeding is zeer belangrijk bij kwetsbare ouderen. Er is momenteel weinig evidentie, noch voor systematisch biochemisch screenen, noch voor systematisch toedienen van vitaminesupplementen. Een uitzondering hierop is vitamine D (toegediend samen met calciumsupplementen), waarvoor wel evidentie bestaat voor het nut van een systematische toediening bij geïnstitutionaliseerde ouderen.

Voedingssupplementen zijn geen geneesmiddelen en voldoen dus niet aan dezelfde strikte eisen van kwaliteit en samenstelling. Een koninklijk besluit van 1990 reglementeert het in de handel brengen van de voedingssupplementen$.

Overzicht van de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheden betreffende vitaminen voor volwassen vrouwen en mannen zonder speciale behoeften$​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​:

Vitamine Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid of adequate inname Maximale toelaatbare inname Maximale dagdosis in voedingssupplement
 A (µg ER) 650-750 3.000 975-1125
 B1 (mg) 1,1-1,5 Niet vastgelegd 5
 B2 (mg) 1,2-1,5 Niet vastgelegd 5

 B3 = PP = niacine (mg niacine equivalenten)
     - nicotinezuur (mg)
     - nicotinamide (mg)

14-1610
900-
50

 B5 (mg) 5 Niet vastgelegd 15
 B6 (mg) 2-3 25 5
 B8 = H (µg) 40 Niet vastgelegd 150
 B12 (µg) 4,0 Niet vastgelegd 15
 C (mg) 110 Niet vastgelegd (2.000) 500
 D (µg) 10-15 50 30-45
 E (mg) 11-13 150 33-39
 K1 (µg) 50-70 1.000 150-210

 Voedingsfolaat (µg)
 Synthetisch foliumzuur (µg)

200-300


1.000


500