Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Brandwonden

Literatuur geraadpleegd tot: 15/08/2016

  • Een brandwonde moet onmiddellijk gedurende 20 minuten onder stromend water worden gespoeld.
  • We adviseren om de wonde nadien schoon, vet en afgedekt te houden. Een vaseline-, paraffine-, hydrocolloïdverband of hydrogel komen in aanmerking.

Behandeling

Geselecteerd

“Water, de rest komt later”, is het devies voor de behandeling van brandwonden. Niet alleen limiteert stromend water gedurende 20 min. het verbrandingsproces, het minimaliseert ook het oedeem, reduceert de pijn en maakt de eventuele wonde schoon. De beste aanpak daarna is de wonde schoon, vet en afgedekt houden. Intacte blaren worden best intact gelaten. Losliggende flarden blaardak wordt best verwijderd$​​​​​​​​​​​​$​​​​​. Gezien het gebrek aan goede evidentie om een therapiekeuze te maken, zijn verschillende verbandmiddelen een optie$​​​​​. Op de open wonde kan een vaseline- of paraffineverband aangebracht worden$​​​​​​​​. Er is onvoldoende bewijs om een conclusie te trekken over de vergelijking met polyurethaanfilm, hydrocolloïdverbanden en hydrogels$​​​​​. Hydrocolloïden of hydrogels vereisen minder frequente verbandwissels$​​​​​. Polyurethaanfilm laat observatie van de wonde toe zonder dat het verband verwijderd moet worden$​​​​​​​​​​​​, maar kleeft in de wonde. Een meta-analyse toonde een snellere wondheling (4 tot 5 dagen korter) van brandwonden behandeld met honing aan ten opzichte van conventionele behandeling$​​​.

Verwijscriteria zijn:

  • Met spoed: symptomen van inhalatieletsel, chemische brandwonden, blootstelling aan hoogspanning, verbrand oppervlak (niet-eerstegraads) ≥ 10%$​​​​$​​​​.
  • Derdegraads brandwond$​​​​.
  • (Diepe grote) brandwonden in het gelaat of op de handen, voeten, genitalia, perineum of ter plaatse van gewrichten$​​​​$​​​​.
  • Brandwonden rondom de gehele hals, romp of ledematen$​​​​$​​​​.
  • Brandwonden met een ander begeleidend trauma of ernstig letsel$​​​​$​​​​.
  • Vermoeden van niet-accidentele brandwonden$​​​​$​​​​.
  • Brandwonden die in 2 weken onvoldoende tekenen van genezing laten zien$​​​​.

Niet geselecteerd

Zilversulfadiazine werd frequent gebruikt bij de behandeling van brandwonden zonder dat hiervoor in de literatuur bewijs van effect op de wondheling teruggevonden wordt. Zilversulfadiazine zou de genezing vertragen, pijnlijker zijn en kan mogelijk het risico op infecties verhogen vergeleken met andere behandelmethodes. Dit is gebaseerd op kleine studies en bewijs van zeer lage kwaliteit$​​​$​​​$​​​.