Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Otitis externa

Literatuur geraadpleegd tot: 31/08/2016

  • Bij een otitis externa is behandeling met een burow oplossing eerste keuze.
  • Bij het falen van deze behandeling kan men op geleide van een kweek en resistentiebepaling lokale antimicrobiële middelen of antimycotica toepassen. 
  • Zure oordruppels met hydrocortisone mogen alleen toegepast worden bij intact trommelvlies.

Behandeling

Geselecteerd

Bij otitis externa is een Burow oplossing (aluminiumacetotartraat-oordruppels 1,2%) de eerste keuze behandeling$​​​​. Bij flinke zwelling wordt de oplossing op een tampon gedurende 24 uur in de gehoorgang gelaten$​.

Geselecteerde geneesmiddelen

Lokale antibacteriële middelen zijn even werkzaam als de burowoplossing$​​. Omwille van de mogelijke microbiële resistentievorming en nevenwerkingen, zijn ze niet als eerste keuze aangewezen$​​​​​​. Men adviseert om uitsluitend te behandelen op geleide van kweek en resistentiebepaling (aantonen/uitsluiten van schimmels, gisten, bacteriën (o.a. Pseudomonas)).

Bij candidose is miconazol, omwille van zijn breder spectrum, de eerste keuze$​​​​​​​​.

Te overwegen

Oordruppels die een associatie van een corticosteroïd met azijnzuur of een corticosteroïd met een antibioticum bevatten zijn werkzamer dan oordruppels met enkel azijnzuur$​​​​​​​​​$​​​. De combinatie van een anti-infectieus middel (antibioticum of antimycoticum) met een corticosteroïd is niet beter dan de combinatie van een corticosteroïd met zure oordruppels$​​​​​​​​​​.

Zure oordruppels met hydrocortison kunnen overwogen worden bij een intact trommelvlies$​.

Geselecteerde geneesmiddelen