Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Gecompliceerde fase: "off" verschijnselen

Literatuur geraadpleegd tot: 31/01/2017

Behandeling

Geselecteerd

Bij “wearing-off” heeft het toedienen van levodopa in frequentere dosissen de voorkeur$​​​​​.

Geselecteerde geneesmiddelen

Te overwegen

Bij gevorderde ziekte kan neurostimulatie overwogen worden$​​​​​.

Aan levodopa kan een dopamine agonist, een MAO B-inhibitor of een COMT-inhibitor worden toegevoegd (adjuvante therapie). Dopamine-agonisten zouden hierbij meer effect kunnen hebben, maar leiden ook tot meer ongewenste effecten (dyskinesie)$​​​​​​​$​​​​​​​$​.

In geval van "off" verschijnselen kan een doorverwijzing naar een specialist overwogen worden. Deze kan overwegen om apomorfine injecties te starten, duodopa gel toe te dienen via een PEG-sonde of Deep Brain Stimulation (DBS) toe te passen$​.