Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Gecompliceerde fase: "off" verschijnselen

Literatuur geraadpleegd tot: 01/09/2023

  •  In geval van "off" verschijnselen dient overleg plaats te vinden met de neuroloog. Deze kan een adjuvante therapie zoals een dopamine agonist, een MAO B-inhibitor, een COMT-inhibitor of apomorfine injecties starten, duodopa gel toedienen via een PEG-sonde of Deep Brain Stimulation (DBS) toepassen.

Behandeling

Geselecteerd

Bij “wearing-off” heeft het toedienen van levodopa in frequentere dosissen de voorkeur$​​​​​.

Geselecteerde geneesmiddelen

In geval van "off" verschijnselen kan een doorverwijzing naar een specialist overwogen worden. Deze kan overwegen om apomorfine injecties te starten, duodopa gel toe te dienen via een PEG-sonde of Deep Brain Stimulation (DBS) toe te passen$​​.

Niet geselecteerd

Bij gevorderde ziekte kan neurostimulatie overwogen worden$​​​​​​.

Aan levodopa kan een dopamine agonist, een MAO B-inhibitor of een COMT-inhibitor worden toegevoegd (adjuvante therapie). Dopamine-agonisten zouden hierbij meer effect kunnen hebben, maar leiden ook tot meer ongewenste effecten (dyskinesie)$​​​​​​​​​$​​​​​​​​​$​​​.