Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Gecontroleerd COPD

Literatuur geraadpleegd tot: 22/07/2022

Behandeling

Geselecteerd

Bij een geselecteerde groep van patiënten met stabiel COPD kan overwogen worden om het inhalatiecorticosteroïd af te bouwen en eventueel te stoppen. In een RCT met COPD patiënten in GOLD stadium 3 of 4 die naast een inhalatiecorticosteroïd (fluticason) ook tiotoprium en salmeterol gebruikten, kon het inhalatiecorticosteroïd gestaakt worden zonder dat hierop sneller een exacerbatie volgde. Het inhalatiecorticosteroïd werd langzaam afgebouwd over een periode van 12 weken$​​​​​​​​. Een observationeel onderzoek toont aan dat het risco op pneumonie hierdoor kan verminderd worden$​​​.