Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Symptomatische behandeling volgens noodzaak

Literatuur geraadpleegd tot: 12/07/2022

  • Symptomatische behandeling wordt toegepast als het nodig is om de symptomen te onderdrukken.
  • Kortwerkende bronchodilatoren (ipratropium en salbutamol) via inhalatie zijn hierbij eerste keus.  
  • Kortwerkende bronchodilatoren (ipratropium en salbutamol) via inhalatie zijn hierbij eerste keus.  
  • De keuze voor zij ipratropium zij salbutamol is afhankelijk van de patiëntkarakteristieken en co-medicatie.

Behandeling

Geselecteerd

Kortwerkende bronchodilatoren (ipratropium en salbutamol) worden zo nodig gebruikt om de symptomen te onderdrukken. Indien een chronische onderhoudsbehandeling aangewezen is, wordt een langwerkende bronchodilator geadviseerd. 
Bij de keuze tussen ipratropium en salbutamol zijn volgende gegevens van belang : 

  • Er is met de kortwerkende anticholinergica mogelijk wat meer effect op de levenskwaliteit t.o.v. kortwerkende β2-mimetica$​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​.
  • Bij kortwerkende anticholinergica worden minder ongewenste effecten waargenomen dan bij kortwerkende β2- mimetica$​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​.
  • Ze hebben beiden een te verwaarlozen invloed op de longfunctie (Cochrane review)$​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​.

Ipratropium en salbutamol zijn de enige, beschikbare, kortwerkende bronchodilatoren via inhalatie.

Geselecteerde geneesmiddelen

De combinatie van een kortwerkend anticholinergicum met een kortwerkend β2-mimeticum kan een alternatief zijn indien één kortwerkende bronchodilator ontoereikend zijn$​​​​​​​​​​​​​​.

De keuze voor een vaste associatie valt eveneens te overwegen voor wie chronisch beide producten naast elkaar gebruikt en daar baat bij ondervindt$​​​​​​​​​​​​​​.

In België is enkel de vaste associatie ipratropium fenoterol beschikbaar in doseeraerosol. Dit middel wordt dan ook geselecteerd.

Geselecteerde geneesmiddelen