Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Gecontroleerd astma: step down

Literatuur geraadpleegd tot: 29/01/2020

  • Als het astma gedurende 3 maanden goed onder controle is (geen beperking in dagelijkse activiteiten, geen nachtelijke symptomen, minder dan 3 keer per week nood aan rescue-medicatie) en de longfunctie stabiel is, kan een step-down overwogen worden (terug naar de vorige stap).
  •  Bij patiënten op een inhalatiecorticosteroïd en een langwerkend β2-mimeticum wordt eerst geprobeerd de dosis van het inhalatiecorticosteroïd te halveren. Eens de laagste dosis van het inhalatiecorticosteroïd bereikt, kan geprobeerd worden het β2-mimeticum te stoppen. Volledig stoppen met inhalatiecorticosteroïden wordt echter niet geadviseerd gezien het hoog risico op exacerbaties

Behandeling

Geselecteerd

Bij gecontroleerd astma gedurende minstens 3 maanden kan een step down strategie geprobeerd worden. Nauwgezet opvolgen van de patiënt is hierbij belangrijk$​​​​​ $​​​​​.Het doel is om met zo weinig mogelijk medicatie de symptomen onder controle te houden.

  1. Bij patiënten op een inhalatiecorticosteroïd en een langwerkend β2-mimeticum wordt eerst geprobeerd de dosis van het inhalatiecorticosteroïd te halveren.
  2. Eens de laagste dosis van het inhalatiecorticosteroïd bereikt, kan geprobeerd worden het β2-mimeticum te stoppen.

Volledig stoppen met inhalatiecorticosteroïden wordt echter niet geadviseerd gezien het hoog risico op exacerbaties$​​​​​.