Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Gecontroleerd astma

Literatuur geraadpleegd tot: 31/12/2016

Behandeling

Geselecteerd

Bij gecontroleerd astma gedurende minstens 3 maanden kan een step down strategie geprobeerd worden. Nauwgezet opvolgen van de patiënt is hierbij belangrijk$​​​​ $​​​​.Het doel is om met zo weinig mogelijk medicatie de symptomen onder controle te houden.

  1. Bij patiënten op een inhalatiecorticosteroïd en een langwerkend β2-mimeticum wordt eerst geprobeerd de dosis van het inhalatiecorticosteroïd te halveren.
  2. Eens de laagste dosis van het inhalatiecorticosteroïd bereikt, kan geprobeerd worden het β2-mimeticum te stoppen.

Volledig stoppen met inhalatiecorticosteroïden wordt echter niet geadviseerd gezien het hoog risico op exacerbaties$​​​​.