Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Gecontroleerd astma: step down

Literatuur geraadpleegd tot: 29/01/2020

Behandeling

Geselecteerd

Bij gecontroleerd astma gedurende minstens 3 maanden kan een step down strategie geprobeerd worden. Nauwgezet opvolgen van de patiënt is hierbij belangrijk$​​​​​ $​​​​​.Het doel is om met zo weinig mogelijk medicatie de symptomen onder controle te houden.

  1. Bij patiënten op een inhalatiecorticosteroïd en een langwerkend β2-mimeticum wordt eerst geprobeerd de dosis van het inhalatiecorticosteroïd te halveren.
  2. Eens de laagste dosis van het inhalatiecorticosteroïd bereikt, kan geprobeerd worden het β2-mimeticum te stoppen.

Volledig stoppen met inhalatiecorticosteroïden wordt echter niet geadviseerd gezien het hoog risico op exacerbaties$​​​​​.