Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Droge ogen

Literatuur geraadpleegd tot: 25/03/2022

  • Bij de klacht van droge ogen dient men steeds een medicamenteuze of onderliggende oorzaak uit te sluiten.
  • Kunsttranen kunnen symptoomverlichting bieden.

Behandeling

Geselecteerd

Kunsttranen kunnen voor symptoomverlichting zorgen bij “droge ogen”. Ooggel heeft een hogere viscositeit dan oogdruppels en is een betere keuze, omdat deze langer contact houdt met het oog dan oogdruppels.
De verschillende types kunsttranen zijn effectief wat symptoomverlichting betreft. Vergelijkende studies van goede kwaliteit ontbreken, waardoor de keuze tussen verschillende middelen onduidelijk is$​​​$​​​.
De reactie op de verschillende middelen is individueel wisselend en de keuze gebeurt bijgevolg best op basis van de klinische respons$​​​​​​​​​​. Deze preparaten bevatten vaak bewaarmiddelen (vb. benzalkoniumchloride) die irriterend tot toxisch kunnen zijn. Wanneer deze irritatie verkeerd geïnterpreteerd wordt, kan dit aanleiding geven tot frequenter gebruik, waardoor een vicieuze cirkel ontstaat$​​​​​​​​​​. De voorkeur gaat dus naar producten zonder bewaarmiddelen$​​​​​​​​​​$​​​.

Geselecteerde geneesmiddelen

Te overwegen

Parasympatholytica kunnen het volume van de traankliersecretie verminderen. Voorbeelden hiervan zijn: imipramine, anti-parkinsonmiddelen, antispasmodica, antidiarrheïca, analgetica, hoestremmers, antihistaminica, tricyclische antidepressiva, SSRI's…  Ook β-blokkers en methotrexaat kunnen droge ogen veroorzaken$​​​​​$​​.