Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Allergische conjunctivitis

Literatuur geraadpleegd tot: 15/08/2017

  • Bij een allergische conjunctivitis zal de behandeling afhankelijk zijn van het al dan niet aanwezig zijn van symptomen op afstand.
  • Bij conjunctivitis zonder rhinitis selecteren we een lokale behandeling met antihistaminica.
  • Indien rhinitis geassocieerd is gaat de keuze uit naar een nasaal corticosteroïd.

Behandeling

Geselecteerd

Het is belangrijk (indien mogelijk) het allergeen te vermijden. Men kan druppels met fysiologische oplossing (unidossissen zonder bewaarmiddel) gebruiken om de last te verlichten$​​​​​​​​​.

Antihistaminica voor lokaal gebruik worden aanbevolen bij allergische conjunctivitis zonder rhinitis$​​​​​​​​​. De verschillen tussen de beschikbare preparaten zijn gering$​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​. Volgens La Revue Prescrire hebben anti-allergische oogdruppels (zoals azelastine, epinastine, levocabastine, lodoxamide, cromoglicaat) t.o.v. placebo toch enige werkzaamheid bij de behandeling van allergische conjunctivitis$​​​​​​​​​​.

Het RIZIV concludeert in zijn consensus van 2010 dat ze doeltreffend zijn in geval van intermittente allergische conjunctivitis (GRADE A, sterke aanbeveling) maar dat ze minder doeltreffend zijn in geval van persisterende allergische conjunctivitis (GRADE A, sterke aanbeveling)$​​​​​​​​​​. Als niet-medicamenteuze maatregelen onvoldoende zijn en een lokaal anti-allergicum voorgeschreven word selecteren we, op basis van de prijs, lodoxamide.

Geselecteerde geneesmiddelen

Bij allergische conjunctivitis als onderdeel van een atopisch syndroom is een oraal antihistaminicum aangewezen. Hier is cetirizine de eerste keuze (zie allergische rhinitis)$​​​​​​. 

Geselecteerde geneesmiddelen

Te overwegen

Cromoglycaat is effectief (niveau 1A - Grade A, sterke aanbeveling) en veilig (grade A, sterke aanbeveling) bij oculaire symptomen van seizoensgebonden en persisterende allergische rhinoconjunctivitis bij volwassenen. Het moet preventief gebruikt worden (GRADE A, sterke aanbeveling). Het kan als alternatief gebruikt worden door patiënten die geen corticoïden verdragen$​​.

Wanneer seizoensgebonden conjunctivitis gepaard gaat met rhinitis (hooikoorts),  kan voor toediening van een corticosteroïd via nasale weg gekozen worden als behandeling$​​​​​​​​​​​​​​​​. De werkzaamheid van intranasale corticoïden op de oculaire symptomen is slechts matig onderbouwd gezien de heterogeniteit tussen de studies$​​​​​​​​​​​​​​​​. Mometasone bleek in een kleine studie (429 patiënten) werkzamer dan placebo op oculaire symptomen$​​​​​​​. We kiezen  voor mometasone(zie ook allergische rhinitis).

Geselecteerde geneesmiddelen

Niet geselecteerd

Corticosteroïden in loco zijn niet aangewezen voor deze aandoening omwille van hun risico op visusverlies ten gevolge van glaucoom, cataract en infecties (o.a. Herpes simplex)$​​​​​​.

Lokale NSAID’s hebben geen duidelijke plaats bij de behandeling van allergische rhinitis$​​​​​. Een oculair toegediend NSAID verlicht slechts gedeeltelijk de klachten, met soms plaatselijke iatrogene irritatie$​​.