Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Infectieuze conjunctivitis

Literatuur geraadpleegd tot: 26/04/2022

  • Een infectieuze conjunctivitis is in principe zelflimiterend en moet niet behandeld worden met (lokale) antibiotica. Zorgvuldige lokale hygiëne volstaat.
  • Een lokale antibiotische behandeling kan de gemiddelde duur van de klachten (5dagen) met anderhalve dag inkorten.

Infectieuze conjunctivitis wordt meestal veroorzaakt door een virus of een bacterie. In het meeste eerstelijnsonderzoek werd bij minder dan de helft  van de patiënten een bacteriële verwekker aangetoond. Virale infecties worden meestal veroorzaakt door het adenovirus. Bacteriële verwekkers zijn streptococcen (52%), Haemophilus influenzae (16%) en Staphylococcus epidermidis (24%). De kans op een  bacteriële oorzaak is groter bij dichtgeplakte oogleden, afwezigheid van een recente voorgeschiedenis van conjunctivitis en afwezigheid van pruritus$​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​$​​​​​​. Het klinisch nut om een bacteriële conjunctivitis te onderscheiden is echter beperkt gezien de behandeling met antibiotica in vraag wordt gesteld$​​​​​​.

Een infectieuze conjunctivitis is in principe zelflimiterend (genezing binnen de 2 tot 5 dagen)  en moet niet behandeld worden met (lokale) antibiotica, zorgvuldige lokale hygiëne volstaat$​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​.

 

Behandeling

Geselecteerd

Hygiënische maatregelen, zoals het reinigen van de oogleden met proper water of fysiologisch zout, frequent handen wassen, niet in de ogen wrijven en gebruik van schone en aparte handdoeken zijn van belang voor de genezing en om het risico op verspreiding van de infectie naar het andere oog en naar huisgenoten te verminderen$​​.

Te overwegen

  • Er is geen duidelijk verschil in werkzaamheid aangetoond tussen de verschillende lokale antibiotica$​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​. Met een antibiotische behandeling kan men de gemiddelde duur van de klachten (5 dagen) met anderhalve dag inkorten$​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​.  In de studies komen complicaties niet frequenter voor in de placebogroepen$​​​​​​​​​​​​​​​​​​.
  • ​​​Indien men ervoor kiest een antibioticum voor te schrijven lijkt een “uitgesteld voorschrift” een goede strategie: vraag aan de patiënten om 3 dagen te wachten alvorens de behandeling te starten (in een RCT uitgevoerd in de eerste lijn startte ongeveer 50% van de patiënten het antibioticum)$​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​.
  • Fusidinezuur is geen eerste keuze behandeling meer gezien een bacteriële conjunctivitis in 80% van de gevallen veroorzaakt wordt door een bacterie die resistent is tegen fusidinezuur​​​​​​​​​​​$.
  • Bij een hordeolum wordt voorgesteld pas een behandeling met lokale antibiotica te starten indien er geen spontane genezing is na twee weken$​​​​​​​​​​​.

Chlooramfenicol als monopreparaat werd in augustus 2017 uit de handel genomen. We selecteren chloortetracycline (uitgesteld voorschrift). In de eerstelijn zijn gentamycine of tobramycine geen eerste keuze, deze worden voorbehouden voor infecties met pseudomonas aeruginosa$​​​​​​​​​.