Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Nausea en braken

Literatuur geraadpleegd tot: 31/03/2017

  • Voor nausea en braken is een etiologische behandeling uiteraard te verkiezen.
  • Indien de oorzaak medicamenteus is, is metoclopramide of haloperidol een verdedigbare behandeling.
  • Bij metabole oorzaken is haloperidol te verkiezen.
  • Bij een functionele oorzaak kan metoclopramide helpen.
  • Bij verhoogde intracraniële druk is dexamethason of (magistraal) cyclizine een goede keuze.

Behandeling

Geselecteerd

Nausea en braken kunnen een probleem zijn tijdens de eerste week van een behandeling met opioïden, bij een te hoge (start)dosis of een te snelle dosisverhoging. Ook een door opioïden uitgelokte obstipatie kan verantwoordelijk zijn. 

Indien aanpassen van de dosering van morfine of eventueel veranderen van opioïd of de toedieningswijze ervan geen beterschap biedt, kan metoclopramide (4 d.d. 10 à 20 mg per os; 40 à 100 mg s.c.) gebruikt worden$​​​$​​​.

Haloperidol (2 dd 1 à 2 mg per os of s.c.) is, op basis van casuïstische mededelingen, een alternatief$​​​$. Het wordt door de CKS-richtlijnen als eerste keuze naar voor geschoven$​​​. 

De bewijskracht voor de voorgestelde maatregelen is echter beperkt.

Geselecteerde geneesmiddelen

Bij nausea en braken ten gevolge van metabole oorzaken zoals nierinsufficiëntie en hypercalcemie (bv. bij patiënten met botmetastasen), wordt haloperidol (2 d.d. 1 à 2 mg s.c.) gebruikt$$​.

Geselecteerde geneesmiddelen

Bij een functionele gastroparese is een (parenteraal) prokineticum zoals metoclopramide de eerste keuze$​​.

Geselecteerde geneesmiddelen

Bij verhoogde intracraniële druk is dexamethason (start met 8 à 16 mg/dag, nadien terug te brengen tot 4 à 6 mg/dag) te verkiezen.

Het antihistaminicum cyclizine (magistraal voor te schrijven, 3 maal 25 à 50 mg per dag) is hier een alternatief. Gebruik van cyclizine is gebaseerd op consensus, er is geen bewezen werkzaamheid op basis van RCT’s$​​​​.

Geselecteerde geneesmiddelen

Nausea en braken t.g.v. chemotherapie behoort tot het domein van de specialist$$$​. Dexamethasone en 5HT3  antagonisten worden gebruikt$​.