Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Aften

Literatuur geraadpleegd tot: 28/04/2022

  • Banale aften genezen spontaan binnen 1 tot 2 weken zonder nood aan behandeling.
  • Indien de pijn slecht verdragen wordt, kan men lokaal chloorhexidine, lokale corticosteroïden of lokaal lidocaïne toepassen ondanks de beperkte onderbouwing van hun werkzaamheid.
  • Pijnloze ulceraties die langer dan drie weken blijven, moeten steeds doen denken aan maligniteit.

De pathofysiologie van aften is ongekend, vermoedelijk speelt een immuniteitsreactie een rol bij het ontstaan$​​​​​​​​​​​​​. Lokale traumata (veroorzaakt door voedingsmiddelen, tandpasta) lijken aften uit te lokken bij gevoelige individuen$​​​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​​​​. De meerderheid van de aften zijn idiopathisch en kleiner dan 10 mm. Banale aften genezen spontaan binnen 1 tot 2 weken$​​​​​​​​​​​​​. 

Behandeling

Te overwegen

  • Chloorhexidine mondspoelingen zouden de ernst en pijn van de ulceratie verminderen$​​.
  • Lokale applicatie van corticosteroïden (magistraal te bereiden) zou het aantal nieuwe ulcera verminderen, pijn minderen en de genezing verbeteren zonder belangrijke bijwerkingen$​​$.
  • Lokale applicatie van corticosteroïden en chloorhexidine mondspoelingen zijn vermoedelijk het meest werkzaam. De wetenschappelijke onderbouwing die te vinden is, is van lage kwaliteit$​​.
  • Lokale anesthetica geven een tijdelijke lokale pijnstilling en kunnen een optie zijn indien de pijn slecht verdragen wordt$​​​​​​​​​​​​.
  • De werkzaamheid van lokale analgetica en tetracycline mondspoeling is niet gekend. De onderbouwing hiervoor is zwak$​​​​.

Conclusie

Indien de pijn slecht verdragen wordt, kan men lokaal chloorhexidine, corticosteroïden of lidocaïne (voor het lokale analgetische effect) toepassen ondanks de beperkte onderbouwing van hun werkzaamheid$​​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​​​.

Geselecteerde geneesmiddelen