Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Angst en acute agitatie

Literatuur geraadpleegd tot: 31/03/2017

  • Angst en acute agitatie zijn frequent  bij het levenseinde.
  • Naast psychosociale ondersteuning kan  een behandeling met lorazepam of midazolam symptoomverlichtend werken.

Behandeling

Geselecteerd

De precieze achtergrond van de klacht opsporen en vervolgens door een geruststellende houding deze angstklachten proberen te duiden, kan verlichting brengen. Een persoon met angst heeft in de eerste plaats ondersteuning nodig$​​​​.

Er is geen methodologisch correcte studie over de medicamenteuze behandeling van angst bij personen in de laatste levensfase$​​​​​​​​$​​​​​​​​. Een benzodiazepine kan gebruikt worden$​​​​​​​​. Afhankelijk van de levensverwachting van de patiënt en van het moment van opstarten, is de behandeling bij voorkeur kort of verloopt ze intermittent, dit vooral om geleidelijke afname van het anxiolytisch effect te voorkomen. Lorazepam kan een goede eerste keuze zijn. Desnoods kan het middel parenteraal toegediend worden. Midazolam, subcutaan of intramusculair, kan een alternatief zijn. Wees bedacht op het optreden van (paradoxale) agitatie ten gevolge van het gebruik van deze geneesmiddelen.

Geselecteerde geneesmiddelen