Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Wratten

Literatuur geraadpleegd tot: 15/08/2016

  • Wratten zijn goedaardige letsels die spontaan kunnen verdwijnen.
  • Topische applicatie van salicylzuur wordt als eerste keuze geselecteerd.
  • Deze behandeling kan gecombineerd worden met cryotherapie.

Behandeling

Geselecteerd

Wratten zijn goedaardige letsels, die meestal geen klachten veroorzaken. In 2 op 3 gevallen verdwijnen ze spontaan binnen de 2 jaar$​​​​​. Een afwachtend beleid is dus mogelijk. Behandelen kan eventueel omwille van esthetische redenen, omwille van pijn of omdat ze toch niet spontaan verdwijnen$​​​​​​​​.

Topische preparaten op basis van salicylzuur zijn werkzaam en veilig voor de behandeling van wratten​​​​​​$​​​​​​​​​​​$​​​​​$​​ en zijn de eerste keuzebehandeling$​​​​​. De algemeen aanbevolen concentratie van salicylzuur is 20 tot 40%. Het kan nodig zijn drie maanden te behandelen.

Geselecteerde geneesmiddelen

Te overwegen

Cryotherapie is even effectief als salicylzuur voor de behandeling van voetzoolwratten$​​​​​​​​$​​​​​​​​​$​​, voor handwratten zou cryotherapie effectiever zijn$​​​​​​​​​$​​​​. Deze behandeling is duurder$​​​​​​​​​ en dient om de 2 tot 4 weken herhaald te worden, zo nodig gedurende 3 maanden. Om deze redenen gaat de voorkeur uit naar salicylzuur. Bij  voetzoolwratten kan decaperen voor cryotherapie de resultaten verbeteren$​​​​.

Niet geselecteerd

De werkzaamheid van bleomycine via injectie in de wrat is niet overtuigend aangetoond$​​​​​​$​​​​. Studies geven tegenstrijdige resultaten$​​​​. Deze injectie kan in min of meerdere mate lokale irritatie veroorzaken. Voor fotodynamische therapie, occlusieve verbanden, gepulseerde kleurstoflaser of heelkunde ontbreken grote kwaliteitsvolle studies en is de werkzaamheid bijgevolg onduidelijk​​​​​​.