Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Ijzer

Literatuur geraadpleegd tot: 30/05/2017

  • Bij ferriprieve anemie is de toediening van ijzergluconaat in lage dosis, vóór de maaltijd, geïndiceerd.

Behandeling

Geselecteerd

In geval van anemie door ijzertekort is de toediening van ijzer per os aanbevolen. Toediening via parenterale weg kan nodig zijn bij slikproblemen, bij gebrekkige therapietrouw of als de orale behandeling ondoeltreffend is of kleine doses per os niet verdragen worden$​​​​​​​​​​​.

Uit een RCT bij 80-plussers blijkt dat ijzer in een dosis van 15 mg/d hetzelfde effect heeft op het hemoglobinegehalte, met minder ongewenste effecten vergeleken met 50 en 150 mg. In plaats van te starten met de klassieke hoge dosis, kan men dus ook opteren voor een lage dosis en daarna de dosis geleidelijk verhogen bij onvoldoende respons. Omgekeerd kan men bij ongewenste effecten ook de dosis verlagen$​​​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​​​​. Gelijktijdige inname met de maaltijd vermindert eveneens de gastro-intestinale ongewenste effecten, maar verlaagt ook de resorptie met 40% waardoor de dosis verhoogd moet worden$​​​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​​​​. Het effect van de behandeling dient opgevolgd te worden. De totale behandelingsduur bedraagt minstens 3 tot 6 maanden tot de serumferritineconcentratie ten minste 100 µg/l bedraagt$​​​​​​​​​​​​​.

Een systematische review van de Cochrane Collaboration onderstreept de zeer lage bewijskracht van het nut om ijzersupplementen toe te dienen in geval van ferriprieve anemie (zonder nierfalen) voor het criterium 'noodzaak tot transfusies' en dat er geen bewijs van winst voor de mortaliteit is$​​​​​​. Nieuwe studies zijn dus nodig om deze therapie beter te onderbouwen.

Conclusie

In geval van een ferriprieve anemie is het aangewezen om de oorzaak van het ijzertekort aan te pakken tegelijk met een (bij voorkeur) orale behandeling (zie hierboven). Men kan de toediening van ijzer via parenterale weg overwegen in geval van slikproblemen of bij intolerantie of ondoeltreffendheid van de orale behandeling ENKEL indien men er zeker van is dat de anemie veroorzaakt wordt door een ijzergebrek$​.

Geselecteerde geneesmiddelen