Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Farmaka had een uitgebreid aanbod aan medische documentatie die u gratis kon downloaden. U vindt hier het archief van de presentaties en overzichtsfiches van hun onafhankelijke artsenbezoekers, de integrale nummers van het tijdschrift 'De Geneesmiddelenbrief' en de kortberichten (Flashes).

Deze documenten worden niet meer bijgewerkt na juni 2018.

Documentatie opzoeken

Palliatieve zorg (deel 3): Keuzes rond het levenseinde in RVT Download

Palliatieve zorg (deel 3): Keuzes rond het levenseinde in RVT

februari 2010

Geneesmiddelenbrief

In deze Geneesmiddelenbrief gaan we dieper in op het al dan niet medisch ingrijpen bij het levenseinde en de verschillende mogelijke keuzes hierrond. We doen een poging om, los van levensbeschouwelijke opvattingen, een objectieve voorstelling te geven van hoe men correct hiermee kan omgaan.

Palliatieve zorg (deel 2): De symptoombestrijding Download

Palliatieve zorg (deel 2): De symptoombestrijding

november 2009

Geneesmiddelenbrief

Deze Geneesmiddelenbrief bespreekt de behandeling van symptomen andere dan pijn in de palliatieve fase. We bespreken de aanpak van psychische symptomen, problemen met het ademhalingsstelsel, gastro-intestinale klachten, mondzorg, huidzorg en koorts.

Pdf 0.2 MB
Palliatieve zorg (deel 1): De medicamenteuze pijnstilling Download

Palliatieve zorg (deel 1): De medicamenteuze pijnstilling

september 2009

Geneesmiddelenbrief

Deze Geneesmiddelenbrief bespreekt de medicamenteuze pijnbehandeling binnen de palliatieve setting. Indicaties voor en gebruik van klassieke pijnmedicatie worden besproken alsook de adjuverende pijnstilling: de aanpak van neuropathische en somatische en viscerale nociceptieve pijn.

Ouderen en nierfunctie Download

Ouderen en nierfunctie

februari 2009

Geneesmiddelenbrief

In deze Geneesmiddelenbrief worden de veranderingen die zich door het verouderen in de nierfunctie voordoen besproken. Ook de invloed van geneesmiddelen op de nierfunctie en het gevolg hiervan voor het gebruik en de dosering worden besproken.

Pdf 0.5 MB
Behandeling van decubitus Download

Behandeling van decubitus

september 2008

Geneesmiddelenbrief

In deze Geneesmiddelenbrief proberen we een consensus te formuleren voor de aanpak van decubitus. Een beleidskeuze maken op basis van evidence is niet mogelijk bij een gebrek aan betrouwbaar studiemateriaal. We bespreken de wondreiniging, het infectiebeleid, lokale behandeling volgens het principe van de vochtige wondzorg en andere behandelingen.

Pdf 0.1 MB
Chronische wonden bij ouderen: oorzaken en preventie Download

Chronische wonden bij ouderen: oorzaken en preventie

september 2007

Geneesmiddelenbrief

In deze Geneesmiddelenbrief geven we een overzicht van de onderliggende aandoeningen en oorzaken van chronische wonden bij ouderen. We bespreken de bestaande evidentie wat betreft de preventieve aanpak. Decubitus, veneuze ulcera, arteriële ulcera, diabetische voet en skin tears worden besproken.

Methodologie bij het opstellen van het RVT-Formularium Download

Methodologie bij het opstellen van het RVT-Formularium

februari 2006

Geneesmiddelenbrief

In deze Geneesmiddelenbrief laat de redactie u een kijkje nemen in de manier waarop het RVT-formularium tot stand komt. Waarom genieten bepaalde publicaties de voorkeur, hoe sporen we deze systematisch op en hoe beoordelen we de waarde ervan? Hoe vatten we alle gegevens samen en hoe komen we tot de uiteindelijke selectie? Diverse voorbeelden uit vorige nummers van de Geneesmiddelenbrief dienen hierbij als illustratie. We willen ook klaarheid scheppen in vaak gebruikte statistische begrippen die voor sommige artsen, apothekers, verpleegkundigen en andere gezondheidswerkers minder gebruikelijk zijn. Deze Geneesmiddelenbrief is geen omstandige cursus, waarbij alle karakteristieken van de verschillende soorten studies worden uiteengezet, maar het verhaal van een selectieproces en dit aan de hand van verscheidene voorbeelden.

Pdf 0.4 MB
© vzw Farmaka asbl
U heeft het recht het materiaal van Farmaka dat beschikbaar is op deze website te downloaden, kopiëren of af te drukken voor privé-gebruik, studie, onderwijs en voor not-for-profit doeleinden, mits u steeds een correcte bronvermelding handhaaft. Wanneer u ons materiaal gebruikt voor grotere groepen (>25 personen) in het kader van onderwijs of non-profit doeleinden, verzoeken wij u vriendelijk ons hierover te informeren. Zo krijgen wij een idee van de verspreiding en toepassingen van onze documenten. Het gebruik door commerciële organisaties, of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan, tenzij na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van vzw Farmaka asbl.

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier