Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Farmaka had een uitgebreid aanbod aan medische documentatie die u gratis kon downloaden. U vindt hier het archief van de presentaties en overzichtsfiches van hun onafhankelijke artsenbezoekers, de integrale nummers van het tijdschrift 'De Geneesmiddelenbrief' en de kortberichten (Flashes).

Deze documenten worden niet meer bijgewerkt na juni 2018.

Documentatie opzoeken

De Beerslijst Download

De Beerslijst

januari 2012

Documentatie polyfarmacie

Deze klinische tool, die gebaseerd is op de AGS 2012 Updated Beers Criteria for Potentially Inappropriate Medication Use in Older Adults (AGS 2012 Beers Criteria), werd ontwikkeld om zorgverleners bij te staan bij het verbeteren van veilig medicatiegebruik bij ouderen.

Stappenplan NHG Download

Stappenplan NHG

januari 2012

Documentatie polyfarmacie

De NHG stelt dat medicatiebeoordeling in de praktijk zou moeten bestaan uit vier stappen. Ze ontwikkelden een stappenplan waarbij impliciete en expliciete criteria gebruikt worden in de evaluatie van de medicatie.

Kwaliteit van voorschrijven in het WZC verbeteren Download

Kwaliteit van voorschrijven in het WZC verbeteren

november 2011

Geneesmiddelenbrief

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat de kwaliteit van het voorschrijven in rusthuizen niet optimaal is. Overbodige of schadelijke medicatie wordt te veel voorgeschreven, nuttige medicatie te weinig en chronische aandoeningen worden onvoldoende opgevolgd. Deze Geneesmiddelenbrief wil nagaan hoe de kwaliteit van het voorschrijven in woonzorgcentra verbeterd kan worden.

Pdf 0.2 MB
Urine-incontinentie (Overzichtsfiche) Download

Urine-incontinentie (Overzichtsfiche)

oktober 2011

Overzichtsfiche

Het thema urine incontinentie bekijkt de werkzaamheid en veiligheid van niet-medicamenteuze en medicamenteuze aanpak bij stress- en urgeincontinentie. Nieuw op de markt gekomen moleculen geven nieuwe informatie. Veiligheid van anticholinergica bij ouderen wordt besproken.

Urine-incontinentie (Presentatie) Download

Urine-incontinentie (Presentatie)

oktober 2011

Presentaties

Het thema urine-incontinentie bekijkt de werkzaamheid en veiligheid van niet-medicamenteuze en medicamenteuze aanpak bij stress- en urge-incontinentie. Nieuw op de markt gekomen moleculen geven nieuwe informatie. Veiligheid van anticholinergica bij ouderen wordt besproken.

Infecties Download

Infecties

september 2011

Geneesmiddelenbrief

Het antibioticagebruik in WZC is te frequent maar vooral vaak inadequaat en kan zo het ontstaan van resistente stammen bevorderen. In deze Geneesmiddelenbrief wordt aan de hand van een aantal voorbeelden deze problematiek besproken.

Pdf 2.6 MB
Hormonale anticonceptie (Overzichtsfiche) Download

Hormonale anticonceptie (Overzichtsfiche)

juni 2011

Overzichtsfiche

De criteria die in aanmerking komen voor het gebruik van een anticonceptiemethode zijn het gevolg van een consensus uit 2009 (WHO en UK). We hebben enkel de gegevens behouden over hormonale anticonceptie en intra-uteriene methoden. Voor een groot deel van de situaties die in praktijk vaak aangetroffen worden, worden absolute en relatieve contra-indicaties voorgesteld in een overzichtstabel.

Pdf 0.1 MB
Hormonale anticonceptie (Presentatie) Download

Hormonale anticonceptie (Presentatie)

juni 2011

Presentaties

Dit eerste deel heeft enkel betrekking op hormonale, oestroprogestatieve en progestatieve anticonceptie (verschillende toedieningsvormen, behalve de hormonale spiraaltjes). Het richt zich op de betrouwbaarheid en veiligheid, met inbegrip van ongewenste effecten, op het risico van verminderde betrouwbaarheid via interacties en contra-indicaties (zie ook fiche MEC). Ook de vergeten pil en noodanticonceptie komen aan bod.

© vzw Farmaka asbl
U heeft het recht het materiaal van Farmaka dat beschikbaar is op deze website te downloaden, kopiëren of af te drukken voor privé-gebruik, studie, onderwijs en voor not-for-profit doeleinden, mits u steeds een correcte bronvermelding handhaaft. Wanneer u ons materiaal gebruikt voor grotere groepen (>25 personen) in het kader van onderwijs of non-profit doeleinden, verzoeken wij u vriendelijk ons hierover te informeren. Zo krijgen wij een idee van de verspreiding en toepassingen van onze documenten. Het gebruik door commerciële organisaties, of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan, tenzij na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van vzw Farmaka asbl.

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier