Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Moxifloxacine

ATC: J01MA14

Avelox Moxifloxacin AB Moxifloxacin Sandoz Moxifloxacine EG Moxifloxacine Fresenius Kabi Moxifloxacine Teva

Klik op de merknaam voor informatie over dit geneesmiddel via het BCFI.

Indicaties

VOORWAARDELIJKE SELECTIE:

 • Acute COPD-exacerbatie: als alternatief voor aminopenicilline bij IgE-gemedieerde penicilline-allergie indien een antibioticum geïndiceerd is: 
  • Alternatief voor de vierde stap in de behandeling, onder strikte voorwaarden.

Contra-indicaties

 • risicofactoren voor QT-verlenging (genetisch, medicamenteus)
 • ernstige leverinsufficiëntie
 • overgevoeligheid aan fluorochinolonen 
 • voorafgaande tendinopathie te wijten aan fluorochinolonen

Posologie

Acute COPD-exacerbatie:

 • 400 mg per dag in 1 gift gedurende 5 dagen

Bij nierinsufficiëntie

 • De dosering hoeft niet te worden aangepast bij patiënten met verminderde nierfunctie.

Voorzorgen

 • Er wordt aanbevolen om extra alert te zijn:
  • Oudere patiënten kunnen gevoeliger zijn voor medicatiegerelateerde effecten op het QT-interval.
  • Het risico op peesontstekinge en peesscheuring is verhoogd bij oudere patiënten en bij patiënten die gelijktijdig met corticosteroïden worden behandeld. 
  • De kans op nierfalen, door dehydratie neemt toe bij oudere patiënten met nierfunctiestoornissen, die niet in staat zijn om het vochtgebruik voldoende op peil te houden.
 • Er wordt geadviseerd om:
  • een interval van ongeveer 6 uur in acht te nemen tussen de toediening van moxifloxacine en middelen die bivalente of trivalente kationen bevatten (bijv. antacida die magnesium of aluminium bevatten, en middelen die ijzer of zink bevatten)
  • bij diabetespatiënten de glykemie zorgvuldig te controleren.
  • uit voorzichtigheid, bij gebruikers van vitamine K-antagonisten, de INR te controleren binnen de 3 à 5 dagen na het starten van het antibioticum
  • patiënten te informeren dat ze blootstelling aan langdurig en/of sterk zonlicht moeten vermijden

Ongewenste effecten

 • artralgieën, tendinitis en peesruptuur (vooral bij ouderen en bij gelijktijdig gebruik van corticosteroïden).
 • centrale effecten met vooral vertigo, verwardheid, agitatie; zelden hallucinaties, psychose, nachtmerries, convulsies. Visus-, gehoor- en smaakstoornissen.
 • QT-verlenging, met risico van torsades de pointes (voor de risicofactoren voor torsades de pointes in het algemeen. 
 • zie ook Repertorium BCFI 

Interacties

 • verhoogd risico van tendinitis en peesruptuur bij associëren met corticosteroïden.
 • verhoogd risico van torsades de pointes bij associëren met andere middelen die het risico van verlenging van het Qt-interval verhogen zie $
 • zie ook  Repertorium BCFI .

Pletten en delen

 • pletten: pletbaar.  ( Voor de zorgverleners: Het gebruik van handschoenen en mondmasker bij het pletten is nodig, om resitentie te voorkomen).
 • delen: geen breukgleuf.

Zie ook: www.pletmedicatie.be

 Feedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier