Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Enoxaparine

ATC: B01AB05

Clexane

Klik op de merknaam voor informatie over dit geneesmiddel via het BCFI.

Indicaties

Cardiovasculair systeem:

Contra-indicaties

 • Verhoogd bloedingsrisico.
 • Antecedenten van trombocytopenie door heparines.
 • Creatinineklaring <30ml/min (voorzichtigheid is geboden tussen 30 en 60 ml/min)

Posologie

 • ofwel één subcutane inspuiting van 1,5 mg/kg/dg
 • ofwel twee subcutane inspuitingen per dag à rato van 1 mg/kg om de 12 uur
 • bij patiënten met een BMI >30 kg/m² wordt een dosis van 1 mg/kg om de 12 uur aangeraden

 

Bij nierinsufficiëntie

 • tot een creatinineklaring van 30 ml/min kan de gewone dosis aangehouden worden. De patiënt moet opgevolgd worden.
 • Vanaf <30 ml/min dient men de dosis aan te passen naargelang het doel van de behandeling

Indicatie Doses
Primaire preventie van DVT 2000 IE s.c. 1x/d
Secundaire preventie en behandeling van DVT

150 IE/kg/dag (1,5mg/kg) s.c.

of 100 IE/kg/dag (1mg/kg) s.c.om de 12 uur.

Voorzorgen

 • controle van de bloedplaatjes: voor de start van de behandeling, tussen de 5e en de 21e dag van de behandeling, en regelmatig nadien
 • een ongecontroleerde arteriële hypertensie behandelen
 • dosis aanpassen bij nier- en/of leverinsufficiëntie en bij extreem magere of obese patiënten
 • bij matige nierinsufficiëntie: aanpassen van de dosis en kaliemie opvolgen

Ongewenste effecten

 • hemorragieën, vooral op de injectieplaats en ter hoogte van de operatiewonde
 • trombopenie

Interacties

+ voorzichtigheid is geboden bij gelijktijdige toediening van geneesmiddelen met anticoagulerende werking (anti-aggregantia en anticoagulantia) of geneesmiddelen die het risico op gastro-intestinale ulcera verhogen zoals NSAID’s (incl. acetylsalicylzuur)

+ voorzichtigheid is geboden bij gelijktijdig toedienen van geneesmiddelen met invloed op de nierperfusie (sartanen, ACE-inhibitoren, NSAIDs)

+ kaliumsparende middelen (zie $) verhogen het risico op hyperkaliëmie

Opmerkingen

 • oudere personen (in het bijzonder vanaf 80 jaar) zijn bijzonder gevoelig voor bloedingen
 • de voorgevulde spuiten Clexane zijn klaar voor gebruik en moeten niet ontlucht worden


Feedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier