Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Ramipril

ATC: C09AA05

Ramipril EG Ramipril Krka Ramipril Sandoz Tritace

Klik op de merknaam voor informatie over dit geneesmiddel via het BCFI.

Indicaties

cardiovasculair stelsel

 • therapie post-myocardinfarct : in geval van hartfalen, ventrikeldysfunctie, diabetes of een eerder infarct

Contra-indicaties

 • overgevoeligheid voor ramipril of aan één van de bestanddelen
 • hyperkaliëmie
 • antecedenten van angio-oedeem
 • bilaterale stenose van de nierslagaders of nierarterie-stenose
 • hemodynamisch instabiele patiënten of patiënten met hypotensie
 • associatie met aliskiren is tegenaangewezen bij diabetespatiënten of patiënten met nierinsufficiëntie (GFR<60ml/min/1,73m²)

Posologie

10 mg  / dag

 • te starten 48h na infarct (bij klinisch en hemodynamisch stabiele patiënten)
  • Ouderen: initiële dosis van 1,25 mg/dag
  • Daarna de dosis progressief verhogen tot 10 mg/dag in 2 innames

 

Bij nierinsufficiëntie

creatinineklaring

Initiële dosis

maximale dagelijkse dosis

≥ 60 mL/min

2,5 mg / dag

10 mg / dag

tussen 30 en 60 mL/min

2,5 mg / dag

5 mg / dag

tussen 10 en 30 mL/min

1,25 mg / dag

5 mg / dag

patiënten onder dialyse

1,25 mg/ dag

5 mg / dag

Voorzorgen

 • Langzaam opstarten met een lage dosis bij oudere patiënten, bij patiënten met een nierinsufficiëntie, met hartfalen, bij hypovolemie, en traag de dosis opdrijven
 • Gevaar op hypotensie in het begin van de behandeling
 • Als een bijkomende behandeling met diuretica nodig blijkt, de nierfunctie en kaliëmie goed opvolgen.
 • Bij oudere patiënten de nierfunctie bepalen voor en tijdens de behandeling (zeker bij patiënten met nierinsufficiëntie)
 • Kaliëmie en natriëmie opvolgen wegens risico op hyperkaliëmie en hyponatriëmie tijdens de behandeling
 • De leukocyten opvolgen, wegens gevaar voor leukopenie bij risicopatiënten (vooral risico bij de start van de behandeling, bij nierinsufficiëntie, bij collageenziekte, bij gebruik van geneesmiddelen nemen die dit risico verhogen, …)
 • Bij aanhoudende hoest : ACE-inhibitor-geïnduceerde hoest overwegen

Ongewenste effecten

 • hyperkaliëmie
 • hoofdpijn, duizeligheid
 • hypotensie, flauwvallen, orthostatische hypotensie
 • prikkelhoest
 • gastro-intestinale infecties, spijsverteringsproblemen, diarree, misselijkheid, braken, dyspepsie, abdominale last, pancreatitis (zeldzaam)
 • nierinsufficiëntie
 • angio-oedeem
 • rash
 • myocloniën, spierpijn
 • thoracale pijn, vermoeidheid
 • zeldzamer: cholestatische hepatitis en hematologische problemen (neutropenie / agranulocytose)

Interacties

+ ACE-inhibitoren, sartanen : verhoogd risico op ongewenste effecten (hypotensie, hyperkaliëmie, achteruitgang van de nierfunctie)

+ NSAIDS : verhoogd risico op nierinsufficiëntie en verminderen mogelijks het antihypertensief effect van ramipril (voorkeur geven aan andere analgetica)

+ diuretica : verhoogd risico op nierinsufficiëntie (indien beide nodig zijn de nierfunctie en kaliëmie opvolgen)

+ hyperkaliëmerende geneesmiddelen (zie$) : verhoogd risico op hyperkaliëmie

+ azathioprine, allopurinol, corticoïden, … : verhoogd het aantal hematologische reacties

+ antihypertensiva en geneesmiddelen die de bloeddruk verlagen (nitraten, baclofen, prazosine, tamsulosine, terazosine,…) : versterken het risico op hypotensie

+ lithium : excretie van lithium kan verminderen

+ antidiabetica, insulines: verhoogd risico op hyperglycemie

+ racecadotril, vildagliptine en m-TOR inhibitoren (everolimus, sirolimus) : verhoogd risico op angio-oedeem

Pletten en delen

De tabletten van ramipril kunnen gedeeld en geplet worden Feedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier