Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Clopidogrel

ATC: B01AC04

Clopidogrel (HCl) Sandoz Clopidogrel Apotex Clopidogrel EG Clopidogrel Krka Clopidogrel Mylan Clopidogrel Teva Plavix

Klik op de merknaam voor informatie over dit geneesmiddel via het BCFI.

Indicaties

cardiovasculair stelsel

Contra-indicaties

 • Overgevoeligheid aan clopidogrel of één van bestanddelen
 • Ernstige leverfunctiestoornis
 • Bestaande verhoogd bloedingsrisico, zoals ulcus pepticum of intracraniale bloeding

Posologie

 • 75 mg in één inname per dag
 • Als een dosis vergeten wordt:
  • binnen de 12u na het gewoonlijke tijdstip de vergeten dosis alsnog innemen
  • 12u na het gewoonlijke tijdstip: de vergeten dosis niet meer innemen

Bij nierinsufficiëntie

 • zelfde dosis als bij normale renale functie

Voorzorgen

 • Informeer de patiënt over het bloedingsrisico en dat hij zijn arts of de tandarts moet waarschuwen bij een chirurgische ingreep
 • Het effect van clopidogrel kan verminderd zijn bij trage metaboliseerders van het CYP2C19
 • Als clopidogrel moet worden stopgezet voor een chirurgische ingreep dient dit 7 dagen voor de ingreep te gebeuren
 • Clopidogrel is niet aangewezen binnen de 7 dagen na een cerebrovasculair accident

Ongewenste effecten

 • diarree, gastrointestinale pijn, dyspepsie
 • bloeduitstortingen
 • hematologische aandoeningen : leukopenie, thrombocytopenie, thrombotische thrombocytopenische purpura, iatrogene hemofilie
 • huidreacties (waaronder Stevens-Johnson syndroom)

Interacties

+ inhibitoren van het CYP2C19 (zie $): verminderen de de hoeveelheid actieve metabolitet, en verminderen aldus het effect

+ geneesmiddelen gemetaboliseerd door CYP2B6 (zie $) : clopidogrel is een inhibitor van CYP2B6

+ geneesmiddelen gemetaboliseerd door de CYP2C8 (zie $) : de metaboliet van clopidogrel inhibeert CYP2C8

+ oméprazole / ésoméprazole : risico op het verminderen van de actieve metaboliet van clopidogrel (minder uitgesproken vermindering met pantoprazole, die dus moet verkozen worden in geval van een behandeling met clopidogrel)

+ geneesmiddelen geassocieerd met een verhoogd bloedingsrisico (aspirine, NSAIDS, orale anticoagulantie, heparines, ISRS, …): verhogen  het bloedingsrisico

Pletten en delen

De tabletten van clopidogrel EG ®, Clopidogrel Apotex ®, en Plavix ® kunnen gedeeld en geplet worden. De substantie is lichtgevoelig en moet onmiddellijk toegediend worden.Feedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier