Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Diltiazem

ATC: C08DB01

Diltiazem EG Diltiazem Sandoz Progor Tildiem

Klik op de merknaam voor informatie over dit geneesmiddel via het BCFI.

Indicaties

cardiovasculair stelsel

Contra-indicaties

 • overgevoeligheid aan diltiazem of aan één van de excipiënten
 • ernstige bradycardie (hartslag minder dan 40/minuut)
 • hartfalen
 • hypotensie (systolische bloeddruk <90 mHg)
 • auriculo-ventriculaire blok van 2e of 3e graad
 • ​sinusknoopziekte zonder pacemaker

Posologie

 • 120 tot 360 mg/dag
 • In geval leverinsufficiëntie: aanvangsdosis van 120 mg 1x/dag en opvolging van de hartfrequentie (indien <50 hartslagen/minuut, de dosis niet opdrijven)

Bij nierinsufficiëntie

 •  aanvangsdosis van 120 mg 1x/dag en opvolging van de hartfrequentie (indien <50 hartslagen/minuut, de dosis niet opdrijven)

Voorzorgen

 • de gelulen worden volledig ingenomen met een glas water (verlengde afgifte)
 • voor of tijdens de maaltijd
 • elke dag ongeveer op hetzelfde tijdstip 
 • diltiazem is fotosensibiliserend: vermijd blootstelling aan de zon of UV-licht

Ongewenste effecten

 • perifeer oedeem
 • hoofdpijn, duizeligheid
 • auriculo-ventriculaire blok, hartkloppingen, bradycardie
 • flushing
 • constipatie, dyspepsie, maagdarmklachten, misselijkheid
 • erytheem
 • tandvleeshyperplasie

Interacties

+ geneesmiddelen met een bradycardiserend effect (zie $  ) : risico op additieve effecten, nood aan medische opvolging en electrocardiogram
+ antihypertensive of geneesmiddelen die kunnen leiden tot hypotensie (bvb nitraatderivaten) : risico op additieve effecten ; medische opvolging nodig
+ dantroleen : risico op dodelijke ventriculaire fibrillaties
+ geneesmiddelen die het QT interval verlengen (zie $) : diltiazem is bradycardiserend, en verhoogd dus het risico op torsade de pointes
+ geneesmiddelen die substraat, inhibitoren of inductoren van het CYP3A4 zijn (zie $): diltiazem is een substraat en inhibitor van het CYP3A4 (immunosuppresiva, carbamazepine, nifedipine, moederkorenderivaten)
+ geneesmiddelen die substraat zijn van het PgP (colchicine, immunosuppressiva, digoxine) : diltiazem is een PgP inhibitor

Pletten en delen

 • Tildiem® 60 mg tabletten zijn deelbaar
 • Progor® en Tildiem ® gelules mogen worden geopend maar de inhoud mag niet geplet worden
 • Gelules Diltiazem EG ® mogen niet geopend worden


Feedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier