Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Co-trimoxazol

ATC: J01EE01

Bactrim Eusaprim

Klik op de merknaam voor informatie over dit geneesmiddel via het BCFI.

Indicaties

Infectieziekten:

Contra-indicaties

 • nierinsufficiëntie
 • leverinsufficiëntie
 • hematologische stoornissen

Posologie

 • 800 mg sulfamethoxazol + 160 mg trimethoprim, 2 keer per dag

Voorzorgen

 • voldoende drinken tijdens de behandeling
 • dosis aanpassen in geval van nierinsufficiëntie (creatinineklaring 15-30 ml/min: posologie halveren)
 • behandeling zo kort mogelijk houden
 • onmiddellijk stoppen in geval van huiduitslag
 • voorzichtigheid is vereist bij patiënten met hematologische stoornissen, en in geval van folaattekort bij langdurige behandeling (foliumzuur supplement: 5 à 10 mg/dag)

Ongewenste effecten

 • nausea, braken
 • huidreacties : onder andere syndroom van Stevens-Johnson en syndroom van Lyell
 • DRESS syndroom
 • hematologische stoornissen : thrombopenie, agranulocytose, leukopenie, megablastische anemie en cytopenie
 • leverschade
 • hypoglykemie
 • hyperkaliëmie (vooral bij nierinsufficiëntie)

Interacties

+ hyperkaliëmierende geneesmiddelen (zie $): verhoogd risico op hyperkaliëmie

+ fenytoïne, digoxine: verhogen van de plasmaconcentratie en van het risico op toxiciteit

+ methotrexaat: verhogen van de antifolaat effecten en vermindering van de renale klaring van methotrexaat

+ azathioprine, mercaptopurine: verhoogd risico op hematologische stoornissen (onder andere agranulocytose)

 + hypoglykemiërende geneesmiddelen: verhoog risico op hypoglykemie

+ ciclosporine: reversibele achteruitgang van de nierfunctie

+ substraat van CYP2C8 en 2C9 (zie $): risico op verhoging van de ongewenste effecten (co-trimoxazol is een enzyminhibitor)

Pletten en delen

 • delen: sommige specialiteiten zijn deelbaar (zie prijzentabel)
 • pletten: Eusaprim® en Bactrim® compr. mogen geplet worden (draag masker en handschoenen); er bestaat een siroop

Houdbaarheid en bewaring

 • Na openen kan men de siroop (Eusaprim®) 1 maand bewaren


Feedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier