Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Gabapentine

ATC: N03AX12

Gabapentin Sandoz Gabapentine EG Gabapentine Mylan Gabapentine Sandoz Neurontin

Klik op de merknaam voor informatie over dit geneesmiddel via het BCFI.

Indicaties

Pijn en koorts:

 • neuropathische pijn: postherpetische neuralgie of diabetische neuropathie wanneer amitriptyline tegenaangewezen of onvoldoende werkzaam is

Posologie

 • Opstarten van de behandeling:
  • dag 1: 300 mg 1x/d; dag 2: 300 mg 2x/d; dag 3: 300 mg 3x/d
  • of 300 mg 3x/d vanaf de eerste dag
 • Verder, in functie van de respons en het verdragen door de patiënt:
  • zo nodig de dosis stapsgewijs verhogen met 300 mg/d elke 2-3 dagen
  • maximale dosis: 3600 mg/d
  • minimum tijdsinterval tot 1800 mg/d: 1 week
  • minimum tijdsinterval tot 2400 mg/d: 2 weken
  • minimum tijdsinterval tot 3600 mg/d: 3 weken
  • langzamer opbouwen kan noodzakelijk zijn bij patiënten in slechte algemene toestand (laag lichaamsgewicht, na orgaantransplantatie, ...)

Bij nierinsufficiëntie

Dosisaanpassingen zijn vereist bij verlaagde nierfunctie: 

Creatinineklaring <80 ml/min  maximaal 1800 mg/dag
Creatinineklaring <50 ml/min maximaal 900 mg/dag
Creatinineklaring <30 ml/min maximaal 600 mg/d
Creatinineklaring <15 ml/min maximaal 300 mg/d

 

 

Voorzorgen

 • toezicht houden op patiënt om eventuele suïcidale ideeën of gedrag op te sporen (vooral bij antecedenten van suïcidale ideeën)
 • werkzaamheid en veiligheid van gabapentine zijn niet onderzocht bij behandelingen langer dan 5 maanden: behandeling bij de patiënt herevalueren indien nodig langer dan 5 maanden
 • Stop gabapentine indien opgezette lymfen en koorts worden waargenomen na opstart

Ongewenste effecten

 • neuropsychologische stoornissen: slaperigheid, duizelig gevoel, onrustigheid, agressiviteit, suïdicale ideeën,…
 • misbruik en afhankelijkheid
 • hepatische stoornissen
 • gewichtstoename
 • visusstoornissen

Interacties

+ opioïden: risico van depressie van het centraal zenuwstelsel (patiënt van nabij opvolgen)

+ antacida (aluminium- of magnesiumbevattend): risico van verlaagde biologische beschikbaarheid van gabapentine (gabapentine ten vroegste 2 uur na antacida innemen)

Pletten en delen

 • delen: sommige specialiteiten zijn deelbaar (zie prijstabel)
 • pletten: de specialiteiten onder vorm van gelulen (EG®, Sandoz®, Mylan®, Neurontin®) mogen worden geopend, de specialiteiten onder vorm van comprimé mogen worden geplet


Feedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier