Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Fluticason

ATC: R03BA05

Flixotide

Klik op de merknaam voor informatie over dit geneesmiddel via het BCFI.

Indicaties

Ademhalingsstelsel:

Contra-indicaties

 • actieve tuberculose

Posologie

 • inhalatiesystemen (doseeraerosol of diskus):100 µg tot 500 µg in 2 innames per dag - maximale dosis = 2000 µg per dag
 • oplossingen voor verneveling: 500 tot 1000 µg/dag 2 x per dag, maximale dosis = 4 mg per dag
 • starten met een lage dosis; deze kan, in functie van de ernst van de symptomen, verhoogd worden
 • bij stabilisatie van de klinische toestand: overweeg een dosisverlaging

Voorzorgen

 • voorzichtigheid is geboden in geval van schimmel- of virale infecties van de luchtwegen
 • na elk gebruik van het geneesmiddel de mond en keel goed te spoelen met water, en dit water nadien weer uit te spuwen om candidose en heesheid te vermijden 
 • poederaerosol: een voldoende inspiratoire kracht is vereist (geen drijfgas), en het is aangewezen dat de patiënt diep uitademt om een reflexmatige snelle en diepe inademing te bekomen; niet blazen of uitademenen in het toestel
 • doseer-aerosol: een goede coordinatie is nodig tussen het induwen in inademen. Het gebruik van de voorzetkamer is aanbevolen (verhoogde longdepositie en vermindering van het risico van oro-pharyngale infecties). 2 dosissen in de lucht verstuiven voor het eerste gebruik van de inhalator

Ongewenste effecten

 • heesheid, vaak asymptomatische orofaryngeale en oesofageale candidose
 • risico van systemische effecten bij langdurig gebruik van hoge dosissen (bijnierinsufficiëntie, daling van de botdensiteit, cataract, openhoek glaucoom en verdunning van de huid met grotere kans op beschadiging)
 • verhoogd risico op pneumonie bij langdurig gebruik bij COPD

 

Interacties

+ krachtige CYP3A4-inhibitoren (zie $): kans op systemische effecten

+ fluorochinolonen en andere medicamenten die het risico op peesaantasting verhogen (statines): toegenomen risico van geïnduceerde tendinopathie (zeldzaam bij correcte inhalatietechniek, inhalatie corticosteroïden inclusief)

+ verhoging van het risico op hypokaliëmie, meer specifiek in geval van ernstige astma want verschillende verzwarende factoren komen meestal samen voor: β2-mimetica, theofylline, corticoiden, diuretica, hypoxie

Houdbaarheid en bewaring

 • Discus: op een droge plek bewaren
 • Nebulisatievloeistof: na opening van de enkelvoudige dosis, bewaren in de koelkast (tussen 2°C en 8°C) en binnen de 12 na openen opgebruiken 


Feedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier