Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Cyclizine

ATC: R06AE03

Indicaties

Palliatieve zorg:

  • nausea als gevolg van intraniële overdruk

Contra-indicaties

(relatief in de palliatieve context)

  • moet vermeden worden bij patiënten met een recent myocardinfarct of ernstig hartfalen

Posologie

  • 25 mg tot 50 mg, 3 maal per dag (max 150 mg per dag)

Voorzorgen

(relatief in de palliatieve context)

  • voorzichtigheid is geboden bij gesloten-hoekglaucoom, prostaathypertrofie of obstructie van de blaashals
  • bij hittegolf: kan de effecten van een hitteslag versterken

Ongewenste effecten

  • slaperigheid
  • droge mond
  • visusstoornissen

Interacties

+ alcohol en centraal sederende stoffen: verhoging van het sedatief effect

Magistrale bereiding

Voorschrift

GELULEN MET CYCLIZINE

R/ Cyclizine hydrochloride 25 tot 50 mg
p.f. 1 gelule

Prijs

Geen terugbetaling voorzien

 Feedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier