Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Ipratropium

ATC: R03BB01

Atrovent

Klik op de merknaam voor informatie over dit geneesmiddel via het BCFI.

Indicaties

Ademhalingsstelsel:

Contra-indicaties

 • allergie aan atropine of een derivaat ervan

Posologie

 • dosis moet worden aangepast volgens de ernst van de symptomen en op geleide van het bekomen resultaat
 • doseeraerosol: 2 puffs (40 µg) 3 tot 4 maal per dag; maximum 12 puffs per 24 uur
 • oplossing voor verneveling: 250 µg tot 500 µg 3 tot 4 maal per dag

Bij nierinsufficiëntie

 • zelfde dosis als bij normale nierfunctie

Voorzorgen

 • voorzichtigheid bij patiënten met verhoogde gevoeligheid voor geslotenhoekglaucoom, uitgesproken prostaathypertrofie of urineretentie ten gevolge van obstructie t.h.v. de blaashals
 • voorzichtigheid bij patiënten met verhoogd cardiovasculair risico (waaronder arrythmieën)
 • contact met de ogen vermijden (risico van pupil-verwijding, verhoogde oogdruk, accommodatiestoornissen…)
 • doseeraërosol: de klep twee keer activeren voor het eerste gebruik en de aerosol goed schudden gedurende 10 seconden voor elk gebruik; een goede coordinatie tussen induwen en inhaleren is noodzakelijk en een voorzetkamer is aanbevolen bij ouderen 
 • oplossing voor nebuliseren: physiologische oplossing toevoegen om een totaal volume van 3 tot 4 ml (in functie van de gebruikte nebulisator)

Ongewenste effecten

 • hoofdpijn, palpitaties nausea, droge mond
 • hoest, paradoxale bronchospasmen
 • anticholinergische nevenwerkingen: duizeligheid, verwarring, cognitieve en gedragsstoornissen, mond en oogdroogte, nausea en constipatie, pupilverwijding en accomodatiestoornissen, urinaire retentie
 • ouderen zijn gevoeliger aan anticholinergische effecten en een dosisvermindering kan aangewezen zijn

Interacties

+ fysicochemische onverenigbaarheid van dinatriumcromoglicaat met ipratropiumoplossing: risico van precipitatie als het mengsel niet onmiddellijk wordt gebruikt

+ anticholinerge middelen (sommige antiparkinsonmiddelen, H1-antihistaminica, spamolytica, neuroleptica, neuroleptische anti-emetica): een additie van ongewenste effecten 

 

Houdbaarheid en bewaring

 • Inhalatie-oplossingen bevatten geen bewaarmiddel en dus dienen de individuele dosissen onmiddellijk na opening te worden gebruikt


Feedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier