Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Fenoterol + ipratropium

ATC: R03AL01

Duovent

Klik op de merknaam voor informatie over dit geneesmiddel via het BCFI.

Indicaties

Ademhalingsstelsel:


Posologie

 • oplossing voor verneveling: 1 dosis van 4 ml (ipratropium 0,5 mg + fenoterol 1,25 mg), 3 à 4 maal daags
 • doseeraerosol: 1 à 2 puffs, (1 puff = ipratropium 20 µg + fenoterol 50 µg), 3 maal daags

Bij nierinsufficiëntie

 • geen dosisaanpassing nodig

Voorzorgen

 • de doseeraerosol gedurende 10 sec goed schudden vóór gebruik; gebruik van voorzetkamer is aan te raden bij ouderen (bij onvoldoende inspiratiekracht en slechte coördinatie)
 • voorzichtigheid is geboden bij ischemische hartlijden, ritmestoornissen, ernstig hartfalen en hyperthyreose
 • omwille van het hyperglykemiërend effect van ß 2 -mimetica, is het bij diabetes aanbevolen extra glykemiecontroles uit te voeren bij het gebruik van hoge dosissen
 • omwille van hun hypokaliëmiërend effect wordt eveneens aangeraden de kaliëmie te observeren
 • voorzichtigheid is geboden bij patiënten met verhoogde gevoeligheid voor geslotenhoekglaucoom, prostaathypertrofie of obstructie t.h.v. de blaashals
 • aerosol of oplossing mogen niet in de ogen terechtkomen: risico van pupilverwijding, verhoogde oogdruk,…

Ongewenste effecten

 • eigen aan β 2 -mimetica: risico van tremoren van de skeletspieren (meestal van de handen), nervositas, hoofdpijn, hypokaliëmie en cardiale stimulatie bij hoge doses
 • eigen aan anticholinergica: risico van hoofdpijn, nausea, droge mond
 • eigen aan bronchusverwijders in inhalatievorm: hoest, paradoxale bronchoconstrictie

Interacties

+ β-blokkers (oogdruppels inbegrepen): vermindering van het effect van de associatie ipratropium + fenoterol, met risico van bronchospasme

+ geneesmiddelen met hypokaliëmerende werking (zie $ ): verhoogd risico van hypokaliëmie; voorzichtigheid is geboden bij gelijktijdig gebruik van digoxine, geneesmiddelen die het QT-interval verlengen (zie $ ), geneesmiddelen die bradycardie veroorzakenFeedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier