Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Salmeterol

ATC: R03AC12

Serevent

Klik op de merknaam voor informatie over dit geneesmiddel via het BCFI.

Indicaties

Ademhalingsstelsel:

 • onderhoudsbehandeling bij persisterend astma, bij onvoldoende symptoomcontrole met corticosteroïden alleen, steeds in associatie met inhalatiecorticosteroïden
 • onderhoudsbehandeling bij COPD-patiënten met onvoldoende symptoomcontrole met kortwerkende brochodilatoren

Posologie

 • 50 µg in 2 giften per dag met 12 uur interval (dus niet op “as needed” basis)
 • maximum 2 x 100 µg per dag, bij ernstige luchtwegobstructie (ESW < 50% normale waarde)

Voorzorgen

 • het EVOHALER systeem is een doseeraerosol; gedurende 10 sec goed schudden vóór gebruik; bij patiënten die synchronisatieproblemen hebben: gebruikmaken van een voorzetkamer of overstappen op een DISKUS systeem overwegen

 • bij het DISKUS systeem wordt het product vrijgesteld door inademen; het is aangeraden eerst zeer krachtig uit te ademen om zo een snelle en diepe inademing te bekomen

 • zich ervan verzekeren dat de behandeling met anti-inflammatoire middelen aangepast is; de noodzaak om meer β2-mimetica te moeten gebruiken vraagt om een reëvaluatie van de astmabehandeling

 • voorzichtigheid geboden bij ischemische hartaandoeningen, ritmestoornissen, ernstig hartfalen en hyperthyreose

 • mag niet gebruikt worden als alternatief voor kortwerkende β2-agonisten bij acute opstoot

 • omwille van het hyperglykemiërend effect van β2-mimetica, is het bij diabetes aanbevolen extra glykemiecontroles uit te voeren

 • omwille van het hypokaliëmiërend effect van β2-mimetica wordt eveneens aangeraden de kaliëmie te observeren

Ongewenste effecten

 • nervositas, slapeloosheid, hoofdpijn, tremor van de skeletspieren (meestal van de handen)
 • hoest, paradoxale bronchospasmen
 • bij hoge doses: risico van cardiale stimulatie en hypokaliëmie
 • astma: oversterfte indien geen gelijktijdig gebruik van corticosteroïden

Interacties

+ geneesmiddelen met hypokaliëmerende werking (zie $): verhoogd risico van hypokaliëmie

+ digoxine, geneesmiddelen die het QT-interval verlengen (zie $), geneesmiddelen die bradycardie veroorzaken: verhogen het risico op cardiale ongewenste effecten

+ β-blokkers (ook als oogdruppels): verlaging van het therapeutisch effect van salmeterol, met risico van bronchospasmeFeedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier