Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Metronidazol - per os

ATC: P01AB01

Flagyl

Klik op de merknaam voor informatie over dit geneesmiddel via het BCFI.

Indicaties

Gastro-intestinaal stelsel:

 • in combinatietherapie voor de eradicatie van Helicobacter pylori in geval van peptisch ulcus: bij allergie aan amoxicilline

Palliatieve zorgen:

Infectieziekten:

 

Posologie

Eradicatie van Helicobacter pylori:
 • 500 mg, 2 maal per dag in associatie met een PPI (aan standaarddosis) en clarithromycine (500 mg, 2 maal per dag) gedurende 7 dagen
Halitose bij een buccofaryngeale tumor (anaerobe kiemen):
 • 500 mg 3 maal per dag gedurende 7 dagen

Milde tot matige symptomatische darminfectie door Clostridium difficile:

 • 500 mg 3 tot 4 maal per dag gedurende 7 tot 10 dagen

Bij nierinsufficiëntie

 • Zelfde dosis als bij normale renale functie

Voorzorgen

 • inname tijdens de maaltijd (verminderd risico van maagklachten)
 • risico van disulfiram-achtige reactie bij gelijktijdig gebruik van alcohol
 • patiënt verwittigen dat metronidazol de urine donkerbruin kan kleuren
 • voorzichtigheid geboden bij patiënten met leverinsufficiëntie
 • bevat tarwezetmeel

Ongewenste effecten

 • gastro-intestinaal: nausea, braken, diarree, anorexie, epigastrische pijn, metaalsmaak
 • centrale effecten: duizeligheid, hoofdpijn; meer zeldzaam: slaperigheid, verwardheid, hallucinaties, convulsies, visusstoornissen
 • vulvovaginitis door Candida albicans
 • zeldzaam: perifere sensoriële neuropathie vooral bij langdurig gebruik

Interacties

+ orale anticoagulantia: verhoging van het anticoagulerend effect

+ disulfiram: risico van psychose en verwardheid

+ lithium, ciclosporine, fenytoïne: verhoogde plasmaconcentraties van deze producten

+ middelen die het risico van perifere neuropathie inhouden (o.a. kankerbestrijdende middelen, nitrofurantoïne, itraconazol, flecaïnide, amiodaron, ciclosporine, tacrolimus, ...): verhoogd risico op neuropathie

Pletten en delen

 • delen: Flagyl® compr zijn niet deelbaar
 • pletten: Flagyl® compr. 500 mg mogen ex tempore geplet worden (lichtgevoeligheid)


Feedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier