Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Pilocarpine

ATC: N07AX01

Indicaties

Palliatieve zorg:

Contra-indicaties

(relatief in de palliatieve context)

 • niet-gecontroleerd astma en COPD, gesloten-hoekglaucoom, ernstig hartfalen

Posologie

 • startdosis 5 mg, 3 maal per dag innemen tijdens de maaltijd
 • bij onvoldoende effect en indien het product goed verdragen wordt: na 2 dagen de dosis verhogen (4 weken in geval van radiotherapie)
 • indien geen verbetering optreedt: behandeling stopzetten
 • maximale dosis: 10 mg, 3 maal per dag

Voorzorgen

(relatief in de palliatieve context)

 • pilocarpine moet met voorzichtigheid toegediend worden bij patiënten met peptisch ulcus omwille van het risico van een verhoogde zuursecretie
 • visustoornissen kunnen sommige activiteiten bemoeilijken, vooral in het duister
 • bij leverinsufficiëntie, starten met een lage dosis en geleidelijk verhogen tot 3 x 5 mg indien de behandeling goed getolereerd wordt
 • kan bij hittegolf de effecten van een hitteslag versterken

Ongewenste effecten

 • transpiratie: voldoende vochttoevoer voorzien om uitdroging te voorkomen
 • vertigo, rhinitis, frequente mictie, gastro-intestinale klachten (nausea, braken, diarree,...), verhoging bronchussecretie en verhoging van de weerstand van de luchtwegen, vertroebeling van het zicht, bradycardie, vasodilatatie, oedeem, hypotensie, rillingen

Interacties

+ β-blokkers: toename van het bradycardiserend effect, risico van aritmieën

+ anticholinergica, ook via inhalatie: antagonistisch effect

Magistrale bereiding

Voorschrift

GELULEN MET PILOCARPINE

R/ Pilocarpine hydrochloride 5 mg

p.f. 1 gelule

Prijs

Terugbetaald onder bepaalde voorwaarden*.

Richtinggevende prijs:
€ 9,39 voor 10 gelulen
€ 21,82 voor 60 gelulen

Opmerkingen:
* Volledige terugbetaling mits attest van de adviserende arts wegens "radiotherapeutische behandeling van het hoofd en van de hals":

 • de behandelende arts maakt een gemotiveerde aanvraag over aan de adviserende geneesheer
 • op basis hiervan levert de adviserende geneesheer een attest af voor een terugbetaling van maximum 12 maanden
 • het attest kan verlengd worden voor een nieuwe periode van 12 maanden mits gemotiveerde aanvraag vanwege de behandelende arts


Feedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier