Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Sertraline

ATC: N06AB06

Serlain Sertraline Apotex Sertraline EG Sertraline Mylan Sertraline Sandoz Sertraline Teva

Klik op de merknaam voor informatie over dit geneesmiddel via het BCFI.

Indicaties

Zenuwstelsel:

Palliatieve zorg - stervenszorg: 

Contra-indicaties

 • ernstige leverinsufficiëntie

Posologie

 • een aanvangsdosis van 50 mg per dag wordt aanbevolen
 • bij onvoldoende therapeutisch effect (dit wordt duidelijk na 2 tot 4 weken): de dosis verhogen tot een maximale dosis van 200 mg per dag
 • bij voldoende therapeutisch effect wordt de behandeling ten minste 4 tot 6 maanden verdergezet
 • bij het stopzetten is het aangeraden de dosis geleidelijk te verminderen

Voorzorgen

 • inname van de comprimés in 1 dagelijkse gift op om het even welk tijdstip en onafhankelijk van voedselinname
 • voorzichtigheid is geboden bij patiënten met (voorgeschiedenis van) epilepsie
 • voorzichtigheid is geboden bij patiënten met ziekte van Parkinson (extrapiramidale verschijnselen)
 • bij gebruik van diuretica (thiaziden, lisdiuretica): rekening houden met het risico van hyponatriëmie, wat kan leiden tot verwardheid en convulsies
 • rekening houden met het risico van vallen en de gevolgen hiervan (breuken, wonden,...)
 • bij leverinsufficiëntie is een dosisaanpassing aangewezen
 • regelmatige controle van de glykemie bij diabetespatiënten en eventuele aanpassing van de behandeling
 • voorzichtigheid bij hittegolf: kan de effecten van een hitteslag versterken

Ongewenste effecten

 • gastro-intestinaal: nausea, diarree, monddroogte, risico van gastro-intestinale bloedingen (nog groter bij gelijktijdig gebruik van NSAID´s)
 • neurologisch: extrapiramidale verschijnselen, slaperigheid en vermoeidheid, of integendeel agitatie, slapeloosheid en nervositas
 • risico van hyponatriëmie
 • verlenging van het QT-interval (in geval van overdosering)

Interacties

+ MAO-inhibitoren: risico van serotoninesyndroom, soms met fatale afloop => minstens 2 weken stoppen van de MAO-I vooraleer sertraline op te starten

+ geneesmiddelen met serotoninerge werking (sommige antidepressiva, tramadol, buspiron, ergotaminederivaten, dextrometorfan, lithium, triptanen, Sint-Janskruid…): verhoging van toxiciteit en risico van serotoninesyndroom; indien een dergelijke associatie noodzakelijk is, moet de behandeling progressief opgebouwd worden met regelmatige controle

+ geneesmiddelen die het centrale zenuwstelsel remmen en alcohol: versterking van de centrale ongewenste effecten van sertraline

+ orale anticoagulantia, niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen, andere anti-aggregantia: verhoogd risico van bloeding

+ geneesmiddelen die hyponatriëmie kunnen veroorzaken (bv. thiazide- en lisdiuretica, kaliumsparende diuretica, anti-epileptica zoals carbamazepine, lamotrigine): versterken de hyponatriëmie

+ geneesmiddelen die de convulsiedrempel verlagen (bv. neuroleptica, andere antidepressiva, tramadol, chinolones, cholinesteraseremmers): toename van het risico op convulsies

+ geneesmiddelen die gemetaboliseerd worden door CYP2D6 (zie $): sertraline, inhibitor van het isoenzyme, versterkt hun effect

Pletten en delen

 • delen: sommige specialiteiten zijn deelbaar (zie prijzentabel)
 • pletten: Serlain® en Sertraline® EG compr. mogen geplet worden; er bestaat een alternatief (Serlain® concentraat voor drank)

Opmerkingen

 • het concentraat voor drank moet verdund worden in ongeveer 120 ml water, limonade of sinaasappelsap. Niet op voorhand klaarmaken. Bevat alcohol.


Feedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier