Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Indicaties

Pijn en ontsteking, osteo-articulaire aandoeningen, palliatieve zorg, cardiovasculair stelsel:

Posologie

 • 500 mg om de 4 uur of 1 gram om de 6 uur (met regelmatige tussentijden in geval van pijn)
 • maximum: 3 g per dag bij chronisch gebruik (men raadt aan bij ouderen sowieso een dosis van 3 g per dag niet te overschrijden)
 • indien nodig is het mogelijk om de maximale dagdosis te verhoren tot 4 g gedurende maximum 4 weken
 • toedieningsweg: oraal bij voorkeur, of rectaal

Bij nierinsufficiëntie

 • In geval van nierinsufficiëntie moet de dosis aangepast worden :
  • maximum 500 mg elke 6 uur bij een creatinine klaring tussen de 10 - 50 ml/min
  • maximum 500 mg elke 8 uur bij een creatinine klaring < 10 ml/min.

Voorzorgen

(relatief in de palliatieve context)

 • de drempel voor levertoxiciteit is verlaagd bij lever- of nierinsufficiëntie, bij alcoholici (8 uur laten tussen 2 innames), bij ondervoede patiënten of patiënten met een laag lichaamsgewicht (< 50 kg = maximum 2g om de 24u) en bij chronische ondervoeding (maximale dosis van 3g per dag niet overschrijden)
 • voorzichtigheid bij patiënten op zoutarm dieet: bruistabletten kunnen een niet onbelangrijke hoeveelheid natrium bevatten
 • in geval van behandeling met vitamine K-antagonisten en bij langdurig gebruik wordt aanbevolen de dosis van 2g / dag niet te overschrijden, of de INR-waarden strikter opvolgen als een behandeling met hogere dosissen nodig is (>2g/dag)

Ongewenste effecten

 • leverbeschadiging (icterus en zelfs necrose) bij overdosering (vanaf 10 g in één keer; vanaf 4 g bij alcoholici, bij bestaand leverlijden, bij een laag lichaamsgewicht of na langdurig vasten)

Interacties

(relatief in de palliatieve context)

+ andere hepatotoxische middelen en enzyminducerende middelen (carbamazepine, isoniazide, fenytoïne, fenobarbital, rifampicine, alcohol): verhoging van het risico van hepatotoxiciteit van paracetamol

Pletten en delen

 • delen: sommige specialiteiten zijn deelbaar (zie prijzentabel)
 • pletten: Dafalgan® compr. 500 mg, Dafalgan® compr. Forte 1 g, Perdolan® compr. 500 mg en Paracetamol EG® compr. 500 mg mogen ex tempore geplet worden (lichtgevoeligheid)

Opmerkingen

 • Terugbetaling is mogelijk mits toestemming van de adviserende geneesheer
  • patiënten met chronische pijn
  • tegemoetkoming van 20% in de kosten van bepaalde pijnstillers (zie website RIZIV) (update 1 oktober 2015)
  • het resterend bedrag ten laste van de patiënt komt in aanmerking voor de maximumfactuur
  • kennisgeving voor de adviserend geneesheer van het ziekenfonds, in te vullen door de behandelend arts: beschikbaar op de website van het BCFI

Magistrale bereiding

Voorschrift

GELULEN MET PARACETAMOL

R/ Paracetamol 500 mg tot 1 g

p.f. 1 gel nr. 1

Samenstelling

Paracetamol 500 mg tot 1 g.

Prijs

Terugbetaling onder bepaalde voorwaarden*.
1 module (10 gelulen):
€ 1.20 voor gewoon verzekerden;
€ 0.32 voor verzekerden met voorkeurstarief.
Max. 6 modulen (60 gelulen).

Opmerkingen:
*Terugbetaald indien voorgeschreven voor chronische pijn, mits goedkeuring van de adviserende arts (het attestnummer moet op het voorschrift vermeld worden):

De aanvraag moet per brief gebeuren aan de adviserende arts van het ziekenfonds; hierin wordt vermeld:de stof waarvoor de terugbetaling gevraagd wordt, de indicatie “chronische pijn”, de exacte diagnose, gestaafd door een klinisch verslag dat bij de aanvraag wordt gevoegd.

Voorbeeld: Ik wens uw toestemming te krijgen voor de terugbetaling van … (actief bestanddeel) in een magistrale bereiding, ter behandeling van een chronische pijn, te wijten aan … (diagnose), In bijlage vindt u het diagnoseverslag.

Het attest is geldig voor 12 maanden en kan hernieuwd worden.

Houdbaarheid en bewaring

12 maanden bij een temperatuur tussen 15°C en 25°C.Feedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier