Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Alendronaat

ATC: M05BA04

Alendronate EG Alendronate Mylan Alendronate Teva Fosamax

Klik op de merknaam voor informatie over dit geneesmiddel via het BCFI.

Indicaties

Osteo-articulaire aandoeningen:

Contra-indicaties

 • slokdarmafwijkingen en andere factoren die de slokdarmlediging kunnen vertragen zoals een vernauwing of achalasie
 • patiënten die niet minstens 30 minuten kunnen rechtop zitten na inname van het geneesmiddel
 • oesofagitis
 • ernstige nierinsufficiëntie

Posologie

 • dagelijkse toediening: 10 mg per dag
 • eenmalige wekelijkse toediening: 70 mg 1x per week

Bij nierinsufficiëntie

 • tot 35-50 mL/min (GFR): normale dosis
 • <35 mL/min: te vermijden

Voorzorgen

 • de comprimés moeten worden ingenomen (niet kapotbijten, niet laten smelten) op een nuchtere maag met minstens 200 ml plat water, minstens 30 minuten voor enig ander geneesmiddel of voedsel
 • de patiënt moet de comprimé staand of zittend innemen en nadien nog ten minste 30 minuten blijven rechtzitten
 • vermijden van inname met sterk gemineraliseerd water
 • elke behandeling met bisfosfonaten vereist een voldoende inname van calcium en vitamine D
 • de patiënt goed instrueren over correcte inname
 • zorgen voor een goede mondhygiëne en regelmatige controle door een tandarts; elke klacht t.h.v. de mond (pijn, zwelling), klachten van slikstoornissen of retrosternale pijn dienen gerapporteerd te worden; bij patiënten met een slechte mondhygiëne of met kanker: preventief tandheelkundig onderzoek geadviseerd om tandheelkundig ingrijpen tijdens de behandeling zo veel mogelijk te vermijden

Ongewenste effecten

 • buikpijn, dyspepsie, diarree of obstipatie
 • oesofagitis, slokdarmerosie, -ulcus of -stenose (groter risico bij het niet correct opvolgen van de voorzorgsmaatregelen bij inname)
 • leverschade (hepatitis)
 • osteonecrose van de kaak (zeer zeldzaam maar ernstig)
 • spier-, bot- en gewrichtspijn
 • atypische femurfracturen (zeldzaam; klasse-effect van de bisfosfonaten, vooral na langdurig gebruik)

Interacties

+ voedsel: daling van de, reeds lage, biologische beschikbaarheid van alendronaat

+ middelen die aluminium, calcium, ijzer of magnesium bevatten (zoals antacida), alsook sommige osmotische laxativa (macrogolen) en voedingssupplementen met mineralen kunnen de opname van alendronaat bemoeilijken

+ NSAID’s: mogelijk verhoogd risico van ongewenste effecten op gastro-intestinaal of renaal vlak

+ middelen die het risico van nierfalen verhogen, dus ook het risico van een hypocalcemie verhogen: NSAID's, diuretica, ACE-inhibitoren, sartanen, aliskiren

+ corticoïden: toename van het risico op osteonecrose van de kaak

Pletten en delen

 • tablet moet steeds in zijn geheel doorgeslikt worden, gezien het mogelijke risico van irritatie van de mucosa van mondholte en slokdarm


Feedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier