Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Allopurinol

ATC: M04AA01

Allopurinol EG Allopurinol Sandoz Allopurinol Teva Allopurinol-Ratiopharm Zyloric

Klik op de merknaam voor informatie over dit geneesmiddel via het BCFI.

Indicaties

Osteo-articulaire aandoeningen:

Contra-indicaties

 • leverinsufficiëntie

Posologie

 • starten met 100 mg per dag
 • te verhogen indien nodig (op geleide van de plasmaconcentraties van het urinezuur) over een periode van 4 weken om een maximale onderhoudsdosis te bereiken van 300 mg per dag bij ouderen

Voorzorgen

 • tabletten bij voorkeur innemen na de maaltijd
 • dosis verminderen bij nierinsufficiëntie, rekening houdend met de creatinineclearance (-50% bij CCl van 10-50 ml/min; -75% bij CCl indien lager dan 10 ml/min)
 • voldoende vochtinname voorzien (2 tot 3 l per dag)
 • bij voorkeur geen onderhoudsbehandeling opstarten in geval van een jichtaanval

Ongewenste effecten

 • acute jichtaanval (als de behandeling werd ingesteld met een te hoge startdosis of te vroeg na een acute jichtaanval werd opgestart)
 • huidreacties waardoor de behandeling soms moet worden stopgezet (waaronder syndroom van Stevens-Johnson of van Lyell, DRESS-syndroom)
 • gastro-intestinale klachten (nausea, braken), cholestatische hepatitis
 • problemen van hematopoiëse

Interacties

+ aminopenicillines: verhoogde incidentie van huidreacties

+ anticoagulantia: versterkt effect van de vitamine K antagonisten

+ azathioprine, mercaptopurine: vermindering van hun metabolisme, waardoor verhoging van de toxiciteit van azathioprine en mercaptopurine (bij associatie met allopurinol moet de dosis van beide stoffen verminderd worden tot een vierde van de gebruikelijke dosis)

+ ACE-inhibitoren en thiazidediuretica: toegenomen kans op overgevoeligheid (vooral bij personen met nierinsufficiëntie)

+ theofylline: mogelijke verhoging van de plasmaspiegels

Pletten en delen

 • delen: sommige specialiteiten zijn deelbaar (zie prijzentabel)
 • Pletten: Zyloric® compr. 100 en 300 mg mogen geplet worden.


Feedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier