Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Atracurium

ATC: M03AC04

Tracrium

Klik op de merknaam voor informatie over dit geneesmiddel via het BCFI.

Indicaties

Palliatieve zorg - Euthanasie:

  • inductie van de ademhalingsstilstand bij de euthanasiedaad (tweede stap), na diepe coma-inductie door thiopental (eerste stap).

Posologie

  • 100 mg atracurium in IV bolus (de ampullen zijn gebruiksklaar: 25 mg/2,5 ml of 50 mg/5 ml)

Voorzorgen

  • de ampullen moeten in de koelkast bewaard worden (tussen 2-8°C)
  • deze stap wordt aanbevolen, ook bij ademhalingsstilstand tijdens de injectie van thiopental
  • de perfusielijn spoelen met 10 ml fysiologische oplossing vóór de injectie van het curarisans om een reactie van dit curarisans met de alkalische oplossing van thiopental te vermijden
  • thiopental en het curarisans niet mengen, gebruik van afzonderlijke naalden en spuiten.

Opmerkingen

  • bij de onbeschikbaarheid van atracurium, zijn volgende curarisantia een alternatief: vecuronium, cisatracurium, pancuronium
  • het kan enkele dagen duren vooraleer de bestelling beschikbaar is
  • Het voorschrift moet geschreven worden op naam van de patiënt, De producten en hoeveelheden moeten in detail worden omschreven met een expliciete vermelding dat het om een voorschrift gaat binnen het kader van euthanasie. De arts moet de euthanatica en het nodige toebehoren dat afgeleverd werd door de apotheker persoonlijk gaan afhalen. De middelen en medische hulpmiddelen die niet gebruikt werden, moeten teruggestuurd worden naar de apotheek voor vernietiging.
  • Details van de procedures (via "euthanasie" brochure voorbehouden voor de arts)


Feedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier