Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Ofloxacine

ATC: J01MA01

Ofloxacine EG Tarivid

Klik op de merknaam voor informatie over dit geneesmiddel via het BCFI.

Contra-indicaties

 • epilepsie
 • antecedenten van tendinopathie door chinolonen

Posologie

Prostatitis:

 • 400 mg per dag in 1 à 2 innames gedurende 21 dagen

Orchi-epididymitis:

 • 400 mg per dag in 1 à 2 innames gedurende 10-14 dagen

Bij nierinsufficiëntie

 • dosisaanpassing bij verminderde nierfunctie:
  • 100 à 200 mg/dag bij een creatinineklaring tussen 20 en 50 ml/min
  • 100 mg/dag indien de klaring lager is dan 20ml/min

Voorzorgen

 • inname los van de maaltijd, behalve bij maagintolerantie
 • voorzichtigheid bij epilepsie, cerebrale stoornissen
 • langdurige of hevige blootstelling aan zonlicht vermijden
 • vermijd simultaan gebruik van corticosteroïden: toename van het risico van peesrupturen of arthralgieën
 • ruime vochttoediening bij gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen die het risico van nierinsufficiëntie doen toenemen

Ongewenste effecten

 • nausea, braken, diarree, buikpijn, pseudomembraneuze colitis
 • meestal reversiebele centraal-nerveuze stoornissen (ouderen zijn hiervoor gevoeliger): verwardheid, hallucinaties, agitatie, delier, slapeloosheid, slaperigheid en zeldzamer: psychotische reacties, manische episodes, depressie en convulsies
 • allergische reacties (rash, jeuk tot anafylactische reacties)
 • fotosensibiliteit
 • arthralgie, tendintis en peesruptuur, in het bijzonder van de achillespees (frequenter bij oudere personen en bij gelijktijdig gebruik van corticosteroïden, inhalatiecorticosteroïden inbegrepen)
 • stoornissen van de glykemie, in het bijzonder bij patiënten behandeld met insuline of orale antidiabetica
 • zelden nieraantasting

Interacties

+ aluminium- , magnesium-, calcium-, ijzer- of zinkzouten, sucralfaat, strontiumranelaat: verminderde resorptie van ofloxacine: inname van ofloxacine 1 tot 2 uur vóór of minstens 4 uur na toediening van deze middelen

+ vitamine K-antagonisten: verhoogd anticoagulerend effect

+ geneesmiddelen die de epilepsiedrempel verlagen: vb. antidepressiva, antipsychotica, tramadol, dextropropoxyfeen, cholinesteraseremmers, …: verhoogd risico van convulsies

+ hypoglykemiërende middelen: risico van hypoglykemie

+ ciclosporine: verhoogd risico van niertoxiciteit

+ geneesmiddelen die het QT-interval verlengen (zie $), geneesmiddelen met bradicardiserend effect, hypokaliëmiërende middelen (inbegrepen contactlaxativa, zie $): verhoogd risico van torsades de pointes

Pletten en delen

 • delen: alle specialiteiten zijn deelbaar
 • pletten: Tarivid® compr. 200 mg en 400 mg mogen ex tempore geplet worden (draag masker en handschoenen)


Feedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier