Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Amoxicilline

ATC: J01CA04

Amoxicilline EG Amoxicilline Sandoz Clamoxyl Flemoxin

Klik op de merknaam voor informatie over dit geneesmiddel via het BCFI.

Indicaties

Gastro-intestinaal stelsel:

Ademhalingsstelsel:

Infecties:

 • acute otitis media, indien antibiotherapie aangewezen is
 • pneumonie (indien geen antibiotica of hospitalisatie in de voorgaande 3 maanden en Katz-score < 16,5)
 • rhinosinusitis, indien antibiotherapie aangewezen is
 • tandabces, indien antibiotica noodzakelijk bovenop tandzorg

Contra-indicaties

 • overgevoeligheid voor penicilline

Posologie

Eradicatie van Helicobacter pylori:
 • 1 g amoxicilline 2 x per dag in associatie met een PPI (aan standaarddosis) en clarithromycine 2 x 500 mg per dag, gedurende 7 dagen

Rhinosinusitis, acute otitis media:

 • 1 g amoxicilline 3 x per dag, gedurende 5 tot 7 dagen

Pneumonie, exacerbatie van COPD:

 • 1 g amxicilline 3 x per dag, gedurende 7 dagen

Tandabces:

 • 1 tot 2 g per dag in 3 tot 4 doses, gedurende 3 tot 5 dagen

Bij nierinsufficiëntie

 GFR > 30 ml/min  geen aanpassing nodig
 GFR tussen 10 en 30 ml/min  maximum 2 x 500 mg amoxicilline per dag
 DFG < 10 ml/min  maximum 500 mg amoxicilline per dag

Voorzorgen

 • absorptie wordt niet beïnvloed door voedselinname

 • posologie aanpassen bij matige tot ernstige nierinsufficiëntie; voorzichtigheid is geboden bij voorafbestaande nierpathologie, hypovolemie, dehydratie of diabetes

 • let op voldoende vochtinname in het bijzonder bij gebruik van hoge doses

 • kruisallergie mogelijk met cefalosporines (in 10 tot 20% van de gevallen): cefalosporines zijn dus geen goed alternatief bij allergie type I (IgE-gemedieerd); amoxicilline moet met voorzichtigheid gebruikt worden bij personen allergisch aan cefalosporines

Ongewenste effecten

 • diarree, gastro-intestinale stoornissen

 • allergische reacties (IgE-gemedieerd) in verschillende vormen, al dan niet in combinatie voorkomend: urticaria, rash, jeuk, angio-oedeem, bronchospasme...

 • maculopapuleuze huidrash (typisch voor aminopenicillines)

 • grotere kans op candidose

 • acute interstitiële nefritis

Interacties

+ allopurinol: verhoogd risico van huiderupties (tijdelijk allopurinol stoppen)

+ methotrexaat: hematologische ongewenste effecten van methotrexaat kunnen toenemen door inhibitie van de renale tubulaire secretie door penicilline

+ vitamine K-antagonisten: INR-waarde van dichtbij volgen vooral bij gebruik van hoge doses

+ PPI of NSAIDs: verhogen van het risico op interstitiële nefritis

Pletten en delen

 • delen: sommige specialiteiten zijn deelbaar (zie prijzentabel)
 • pletten: Amoxicilline EG® 500 mg caps, Clamoxyl® 500 mg caps en amoxicilline TEVA 500 mg caps mogen geopend worden en de inhoud geplet (gebruik masker en handschoenen); er bestaan alternatieven: oplosbare compr. van 500 mg en 1 g en poeders voor drinkbare suspensies Amoxicilline EG® 500 mg/ml en Amoxicilline Sandoz 500 mg/ml

Houdbaarheid en bewaring

 • behoudbaarheid vaste vormen: 2 à 3 jaar
 • behoudbaarheid suspensies na aanlengen met water: 14 dagen in de koelkast tussen 2°C en 8°C.


Feedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier