Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Levothyroxine

ATC: H03AA01

Euthyrox L-Thyroxine

Klik op de merknaam voor informatie over dit geneesmiddel via het BCFI.

Contra-indicaties

 • hyperthyreose

Posologie

Klinische hypothyreoïdie, subklinische hypothyreoïdie en TSH >10ml/l:

 • starten met 12,5 µg tot 25 µg per dag
 • nadien wordt iedere 3 tot 4 weken de dosis individueel aangepast in functie van het klinisch beeld en van de serumspiegels van TSH en T4 en dit tot normalisatie
 • de dosis kan progressief opgedreven worden met 12,5 µg tot 25 µg
 • één maal per dag nuchter in te nemen (30 min vóór het ontbijt)

Subklinische hypothyreoïdie, TSH <10 ml/l maar aanwezigheid van symptomen:

 • proefbehandeling gedurende een periode van 3 à 6 maanden bij symptomen

Bij nierinsufficiëntie

 • Zelfde dosis als bij normale renale functie

Voorzorgen

 • een te hoge aanvangsdosis of te snel opdrijven van de dosis, kan bij oudere patiënten met cardiovasculaire aandoeningen en met reeds lang bestaande hypothyreose aanleiding geven tot ernstige, soms fatale, cardiale complicaties (myocardinfarct plotse dood); bij deze risicopatiënten moet men zich soms beperken tot een onvoldoende hoge suppletie-dosis, waarmee geen normale TSH-waarde bereikt wordt
 • bij opstarten van de behandeling bij diabetespatiënten, kan het nodig zijn de doses van insuline of van orale antidiabetische middelen te verhogen
 • monitoring van serumspiegels van TSH na elke dosiswijziging en jaarlijks wanneer de behandeling stabiel is

Ongewenste effecten

 • treden zelden op bij adequate posologie
 • bij overdosering: symptomen van hyperthyreose (beven, tachycardie, aritmieën, nervositeit, ...)
 • een geringe maar langdurige overdosis verhoogt het risico van osteoporotische fracturen bij postmenopauzale vrouwen

Interacties

+ orale anticoagulantia: levothyroxine versterkt het antistollingseffect (vooral bij opstarten van behandeling met levothyroxine)

+ colestyramine, sucralfaat, aluminiumhydroxide (antacida), calciumzouten, ijzerzouten, zuivelproducten, voedingssupplementen met mineralen: daling van de gastro-intestinale absorptie van levothyroxine: minstens 2 uur tijd laten tussen de inname van deze producten en levothyroxine

Pletten en delen

 • Delen: alle beschikbare specialiteiten zijn deelbaar
 • Pletten: comprimés van L-Thyroxine® en d'Euthyrox® kunnen ex tempore worden geplet (stabiliteitsproblemen)

Houdbaarheid en bewaring

 • het is belangrijk om de comprimés in hun oorspronkelijke verpakking te bewaren, beschermd tegen warmte (onder de 25°C) en licht


Feedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier