Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Hydrocolloïd verband

ATC: D03AX31

Comfeel Plus Duoderm Duoderm E Duoderm Hydrogel Hydrocoll Nu-Derm Hydrocolloid Replicare Ultra Suprasorb H Tegaderm Foam Tegaderm Hydrocolloid

Klik op de merknaam voor informatie over dit geneesmiddel via het BCFI.

Indicaties

Contra-indicaties

  • geïnfecteerde of zeer exsudatieve wonden

Posologie

  • n.a.v. het eerste gebruik bij een geïnfecteerde wonde: wonde reinigen met chloorhexidinedigluconaat waterige oplossing 0,05%; spoelen met NaCl-oplossing 0,9%; de randen van de wonden deppen, zonder te wrijven met een steriel kompres om de overtollige oplossing te verwijderen; de grootte van het verband zo kiezen dat het de wondoppervlakte overlapt en de beschadigde huid bedekt
  • bij volgende applicaties: niet meer reinigen met chloorhexidine maar met fysiologische oplossing
  • de frequentie van verversen hangt af van het uitzicht van het verband (de mate van verzadiging ervan) en van de wonde (de mate van exsudaat); in principe wordt het verband slechts vervangen indien het vuil of verzadigd is of indien het loskomt
  • minstens 2 dagen en maximum 7 dagen ter plaatse laten; indien het verband al op minder dan 2 dagen verzadigd is moet naar een meer absorberend type verband worden overgeschakeld

Voorzorgen

  • voortijdig verwijderen van het verband kan de randen van de wonde beschadigen; bij het verwijderen van het verband moet er getrokken worden parallel met de huid

Opmerkingen

Terugbetaling van acitieve verbandmiddelen

Vanaf 1 oktober 2019 wordt de forfaitaire terugbetaling van actieve verbandmiddelen (20€ per behandelingsmaand, per trimester uitbetaald door het ziekenfonds) vervangen door een klassieke derdebetalersregeling die door de apotheek wordt toegepast (terugbetaling: 20% van de publieksprijs, remgeld komt in aanmerking voor de maximumfactuur). De voorwaarden voor terugbetaling blijven dezelfde. Bovendien bevat de terugbetaling een nieuw ziektebeeld (epidermolysis bullosa) en is de duur van de terugbetaling niet meer beperkt in de tijd (zie de website van het RIZIV).Feedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier